Q-FREE - ÅRSREGNSKAP 2011

Styret i Q-Free ASA har i dag behandlet styrets beretning samt endelig årsregnskap for 2011. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med IFRS. Styret har vedtatt å legge dette frem for generalforsamlingen som avholdes 22. mai 2012.

Konsernets endelige årsregnskap inneholder ingen endringer i forhold til foreløpig resultat fremlagt i rapport for fjerde kvartal 2011. 

Styret har videre vedtatt å foreslå overfor generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2011. 

Årsrapport for 2011, med fullstendig årsregnskap vil bli publisert på selskapets nettside www.q-free.com sammen med innkallingen til ordinær generalforsamling. 

 

Trondheim 28.03.2012  

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 908 76 398 

Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175 

 

Om Q-Free

Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikk systemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering - og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert på de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen både DSRC (brikke), ALPR (Automatic Lisence Plate Recognition) og GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Afrika, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har cirka 270 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. www.q-free.com

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner