Q-FREE - BRIKKEKONTRAKT I PORTUGAL – 16 MNOK

Q-Free er blitt tildelt en avtale for levering av brikker til Via Verde,  den eneste brikkeutstederen i Portugal. Ordren har en verdi på ca. 16 MNOK og vil bli levert innen utgangen av året.

Via Verde er en del av Brisa-gruppen, som er Portugals ledende konsesjonær.

"Brikkebehovet i Portugal er økende og denne trenden er forventet å fortsette grunnet økt utbredelse av tolling infrastruktur samt behov for å erstatte gamle brikker ", sier konsernsjef Øyvind Isaksen i en kommentar.

Q-Free har et datterselskap i Portugal.

Trondheim 31. oktober 2011

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:  

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 908 76 398 
Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175  

 

Om Q-Free   

Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering - og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er idag ledene innen både DSRC (brikke), ALPR (Automatic Lisence Plate Recognition) og GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Afrika, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har cirka 270 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. www.q-free.com

 

 

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner