Q-FREE - KONTRAKT I USA – NOK 41 millioner

Q-Free har inngått en kontrakt med Miami-Dade Expressway Authority (MDX), USA. Kontrakten gjelder implementering og drift  av Q-Frees’ Enhanced Imaging Processing (EIP) løsning. Kontraktens verdi er estimert, basert på antall transaksjoner fra dagens trafikkvolum, til å være NOK 41 millioner.

Q-Frees EIP løsning sikrer at alle videobilder som genereres fra MDX sine veikantsystemer blir konvertert til gyldige transaksjoner eller innrapportert som ugyldige passeringer. Etter en innledende prosjektfase vil Q-Free bistå MDX med drift og vedlikehold i en 2 års periode. Kontrakten kan etter avtale mellom partnere utvides med inntil 2 år.

“Denne avtalen er en bekreftelse på Q-Frees posisjon som markedsleder av komplekse video-tolling løsninger i veiprisingsmarkedet. Q-Free har i en årrekke levert software-løsninger for automatisk identifisering av bilskilt (ALPR) i USA. Dette gir oss et solid fundament for å utvide våre markeds muligheter ved å tilby mer avanserte og verdiskapende løsninger slik som EIP“, sier konsernsjef Øyvind Isaksen. “USA er verdens største veiprisingsmarked og vi ser en klar trend i USA der flere og flere bomveier konverterer fra konvensjonelle systemer til free flow systemer. Dette vil igjen skape en økt etterspørsel etter avanserte videosystemer slik som EIP. Q-Free er derfor godt posisjonert for denne trenden vi ser i USA“, avslutter Isaksen.

Prosjektet vil starte umiddelbart og forventes å settes i drift i løpet av Q1 2014.

Q-Free har et datterselskap i San Diego, USA.

Trondheim 23. september 2013

For ytterligere informasjon kontakt::

CEO Øyvind Isaksen, mobil: +47 905 59 401

CFO Roar Østbø, mobil: +47 932 45 175

Q-Free er en ledende global tilbyder av produkter og løsninger for Road User Charging og Advanced Transportation Management. Selskapet har om lag 290 ansatte og er representert i 17 land. Hovedkontoret ligger i Trondheim, Norge. Q-Free er notert på Oslo Børs med tickeren QFR.

www.q-free.com

Twitter: @Q-FreeASA

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner