Q-FREE - KONTRAKTSENDRINGER I SLOVAKIA

SkyToll Inc. og Q-Free ASA har som tidligere meddelt i melding av 28.05.2010 vært i en dialog angående endringer av kontrakten signert 23.01.2009.

Dialogen mellom selskapene har vært krevende og har medført en vesentlig reduksjon av kontrakten sent i gjennomføringsfasen. Systemet som er levert har vært i drift siden 01.01.2010.

Endringene medfører at kunden selv tar ansvar for ferdigstillelse og vedlikehold av sentralsystemet, samt for service og vedlikehold av enforcement systemet.

Konsekvensen av disse kontraktsendringene er at selskapet har, i henhold til opprinnelig kontrakt, inntekts-, kostnads- og balanseført aktiviteter og eiendeler som i henhold til kontraktsendringene nå må reverseres/avskrives.

Effektene av ovennevnte er at selskapet vil rapportere en omsetning på 68 MNOK, et driftsresultat på -115 MNOK og en korrigert ordrereserve på 467 MNOK for tredje kvartal 2010.

Som en del av kontraktsendringene får Q-Free tildelt en rammeavtale på 5 MEUR for leveranse av tjenester og produkter i årene fremover.

Denne meldingen er basert på at det er oppnådd enighet om de overordnede rammene for en ny avtale.

Trondheim 19.10.2010.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 908 76 398

Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175

Om Q-Free Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering – og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen både DSRC (brikke) - og ALPR (Autmatic Lisence Plate Recognition) baserte løsninger, GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har circa 300 ansatte i 12 land samt er representert i 6 andre land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. http://www.q-free.com

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner