Q-FREE - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

Ordinær generalforsamling i Q-Free ASA ble avholdt i Trondheim 19. mai 2011

kl. 16.

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2010 ble enstemmig

godkjent. Det ble vedtatt å ikke utdele utbytte for regnskapsåret 2010.

Charlotte Brogren og Terje Christoffersen ble valgt som medlemmer av styret.

Styret vil etter dette ha følgende sammensetning:

Ole Jørgen Fredriksen (Styrets leder)

Mimi Kristine Berdal

Jan Pihl Grimnes

Charlotte Brogren

Terje Christoffersen

Sissel Lillevik Larsen (ansattvalgt)

Frank Aune (ansattvalgt)

Generalforsamlingen vedtok følgende fullmakt til styret:

Fullmakt til å øke aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse med ansattes insentivprogram med inntil 3,49%, som gjelder frem til 31 juni 2012.

Signert protokoll følger vedlagt.

Trondheim 19. mai 2011.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 905 59 401

Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175

 

Om Q-Free

Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering – og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen både DSRC (brikke) - og ALPR (Autmatic Lisence Plate Recognition) baserte løsninger, GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har circa 275 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. http://www.q-free.com

 

 

 

 

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner

Dokumenter og linker