Q-FREE - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

Ordinær generalforsamling i Q-Free ASA ble avholdt i Oslo 22. mai 2012 kl 15.30.

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2011 ble enstemmig godkjent. Det ble vedtatt å ikke utdele utbytte for regnskapsåret 2011.

Jan Pihl Grimnes ble gjenvalgt som styremedlem for to år.

Styret vil etter dette ha følgende sammensetning:

Ole Jørgen Fredriksen (Styrets leder)

Mimi Kristine Berdal

Jan Pihl Grimnes

Charlotte Brogren

Terje Christoffersen

Sissel Lillevik Larsen (ansattvalgt)

Frank Aune (ansattvalgt)

Styrets forslag vedtok følgende fullmakter til styret:

Fullmakt til å øke aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse med ansattes insentivprogram med inntil 3,02%, som gjelder frem til 30 juni 2013.

Fullmakt til å øke aksjekapitalen ved nytegning av aksjer med inntil 9,75% som gjelder frem til 30 juni 2013.

Signert protokoll følger vedlagt.

Oslo 22. mai 2012.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Styrets leder Ole Jørgen Fredriksen (mobil +47 920 58 777)

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner