Q-FREE - RESULTATER FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015

Trondheim/Oslo, 18. august 2015: Q-Free oppnådde en omsetning på 179 millioner kroner i andre kvartal 2015, en nedgang på 4,2 prosent fra tilsvarende periode året før. Omsetningsnedgangen for RUC utgjorde 52 millioner kroner. Nedgangen i omsetningen skyldes delvis salget av Noca (19 millioner kroner) som ikke lenger inngår i regnskapet, og at vår kunde i Brasil i kvartalet sluttet å kjøpe DSRC brikker som følge av et lenge varslet teknologiskifte i Brasil.  Omsetningsveksten i ATMS var på 42 millioner kroner hvorav 35 millioner kroner skyldes oppkjøp, og 7 millioner kroner som følge av organisk vekst.

Bruttomarginen endte på 76,6 prosent i andre kvartal, opp fra 59,9 prosent i tilsvarende periode i fjor. Den økte bruttomarginen skyldes endret salgsmiks i kvartalet med lavere produktinntekter og høyere omsetning innen ATMS.

Driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) endte på 14 millioner kroner, mot 21 millioner kroner i andre kvartal 2014. Driftsresultat før renter og skatt (EBIT) viste et underskudd på 8 millioner kroner, mot et overskudd på 2 millioner kroner året før. Resultatet før skatt i andre kvartal var på 8 millioner kroner som følge av positive finansinntekter på 16 millioner kroner.

For første halvår 2015 økte inntektene med 4,1 prosent til 370 millioner kroner (355). EBITDA var 33 millioner kroner (39), EBIT viste et underskudd på 11 millioner kroner (3), mens underskuddet før skatt endte på 19 millioner (2).

-Etter å ha gjennomført en rekke oppkjøp, arbeider vi nå med å strømlinjeforme porteføljen og realisere synergier. Vi lærer oss hvordan vi best samarbeider på tvers av de ulike selskapene og vi forsøker proaktivt å optimalisere selskapets kostnadsbase. I tiden fremover kommer ledelsen til å konsentrere seg om å utvikle en sunn kommersiell og driftsmessig plattform for å understøtte fremtidig vekst, sier konsernsjef Thomas Falck i en kommentar.

Ordreinngangen i andre kvartal utgjorde 183 millioner kroner, opp fra 123 millioner kroner i andre kvartal 2014. Q-Free børsmeldte ordre for totalt 46 millioner kroner og hadde ordre på til sammen 137 millioner kroner i kvartalet som ikke ble annonsert. Ved utgangen av andre kvartal hadde Q-Free en samlet ordrereserve på 540 millioner kroner, marginalt opp fra 536 millioner kroner ved utgangen av første kvartal. Om lag 52 prosent av ordrereserven ved utgangen av andre kvartal er relatert til kontrakter med levering i 2015.

Etter kvartalsslutt har Q-Free iverksatt tiltak for å redusere kostnadsbasen med 25-30 millioner kroner på årlig basis.

Vedlegg: Kvartalsrapport og presentasjon

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Thomas Falck: +47 468 00 767

Finansdirektør Roar Østbø: +47 932 45 175

Om Q-Free

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor veiprising (Road User Charging - RUC) og avanserte trafikksystemer (Advanced Transportation Management Systems - ATMS). Selskapet har om lag 430 ansatte med kontorer i 19 land og tilstedeværelse på alle kontinenter. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge, og er notert på Oslo Børs med ticker QFR.

www.q-free.com          

Twitter: @Q-FreeASA

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.