Q-FREE – SERVICE OG VEDLIKEHOLDSKONTRAKT I PORTUGAL- 90 MNOK

Den portugisiske veioperatøren Ascendi har i dag tildelt Q-Free en service- og vedlikeholdskontrakt relatert til infrastrukturen som selskapet har installert for konsesjonene Beiras Litoral e Alta og Interior Norte. Ordreverdien er 90 MNOK fordelt over 5 år.

«Portugal er et viktig marked for selskapet, og i så måte danner service- og vedlikeholdskontrakter et viktig grunnlag for lokal tilstedeværelse og muligheter for langsiktig vekst i dette innovative markedet,» kommenterer konsernsjef i Q-Free, Øyvind Isaksen.

Kontrakten vil tre i kraft fra og med i dag.

Q-Free har et datterselskap i Lisboa, Portugal.

Trondheim 8 desember 2011

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:  

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 908 76 398 
Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175  

 

Om Q-Free   

Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering - og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er idag ledene innen både DSRC (brikke), ALPR (Automatic Lisence Plate Recognition) og GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Afrika, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har cirka 270 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. www.q-free.com

 

 

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner