Q-FREE – SKYTOLL FORLIKSAVTALE SIGNERT

SkyToll a.s og Q-Free ASA har som tidligere meddelt (28 mai 2010 og 19 oktober 2010) vært i en dialog angående endringer av kontrakten som ble signert 23.01.2009.

Partene har i dag signert forliksavtale som medfører at Q-Free vil motta ca 100 MNOK, og SkyToll vil få rettigheter til å drifte kildekoden for sentralsystemet levert av Q-Free i Slovakia. Utestående beløp vil bli innbetalt i tre avdrag; - 10 MNOK ved signering, 70 MNOK i slutten av april og siste innbetaling pålydende 20 MNOK i slutten av juni. Netto kontanteffekt av avtalen vil være ca 85 MNOK etter at alle avdrag er mottatt og underleverdørgjeld er oppgjort.

Forliksavtalen er i henhold til hva som ble rapportert per Q4 2010.

Trondheim 30 mars 2011.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil 47 905 59 401

Finansdirektør Roar Østbø, mobil 47 932 45 175

 

Om Q-Free

Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering – og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen både DSRC (brikke) - og ALPR (Autmatic Lisence Plate Recognition) baserte løsninger, GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har circa 280 ansatte i 11 land samt er representert i 7 andre land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. http://www.q-free.com

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner