Q-FREE – UTVIDELSE AV SENTRALSYSTEMAVTALEN I NORGE – MINIMUM NOK 34 MILLIONER

Q-Free har i dag en kontrakt med Statens vegvesen for å drifte sentralsystemet som brukes for bompengeinnkreving i Norge. Opprinnelige avtaleperiode utløper den 1.11.2014, men utvides under denne avtalen med minimum 7,5 måneder. Utvidelsen har en minimumsverdi på rundt NOK 34 millioner.

Trondheim 16 Juli 2013

Kontaktpersoner:

CEO: Øyvind Isaksen          +47 908 76 398

CFO: Roar Østbø                +47 932 45 175

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor Road User Charging (veiprising) og Advanced Transportation Management. Selskapet har ca 280 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge. Q-Free er notert på Oslo Børs med ticker QFR.

www.q-free.com

Twitter@Q-FreeASA

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner