Q-FREE- TILDELT STØRRE ORDRE I PORTUGAL- 220 MNOK

Q-Free har i dag mottatt ordre fra den portugisiske veioperatøren AENOR, for et større infrastrukturprosjekt i Portugal. Ordreverdi er ca 220 mnok.

Kontrakten innebærer leveranse av veikantutstyr, sentralsystem og tilhørende service for konsesjonærene ”Grande Porto” og Costa da Prata” som i dag opererer under shadow tolling systemet (SCUT). Dette systemet blir omdannet til et fullt operasjonelt Multi Lane Free Flow system (MLFF) gjennom denne leveransen.

”Vi er veldig fornøyd med å lykkes i dette meget avanserte tollingmarkedet, sier Øyvind Isaksen, konsernsjef i Q-Free ASA. Vi har vært en aktør i Portugal de siste 14 år. Denne kontrakten bekrefter ikke bare selskapets sterke posisjon i Portugal, men også at Q-Frees produkter og løsningsportefølje bringer selskapet den største tolling kontrakten tildelt i industrien siden 2005”.

Prosjektet vil starte umiddelbart, - design og konstruksjonsfasen vil pågå i 2009 og deler av 2010, etterfulgt av en service og vedlikeholdsperiode på 5 år.

AENOR er et portugisisk eid selskap som i dag betjener fem konsesjonærer som er ansvarlig for over 800 km motorvei in Porugal.

Q-Free har et eget datterselskap i Lisboa, Portugal.

Trondheim 23. januar. 2009

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner