Q-FREE ASA - AKSJEKAPITALFORHØYELSE – NY FIRMAATTEST

Det vises til børsmelding av 3 mai 2012 ifm utøvelse av aksjeopsjoner.

Ny aksjekapital er NOK 25.829.519,22 fordelt på 67.972.419 aksjer à kr 0,38 pr. aksje. Kapitalen er i dag registrert fullt innbetalt i Foretaksregisteret. Vedlagt ny firmaattest. 

Trondheim 10 mai 2012.

 

 

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner