Q-FREE ASA - RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2010

”Resultatet for kvartalet er sterkt preget av kontraktendringene i Slovakia og i så måte er dette et ekstraordinært kvartal”, sier konsernsjef Øyvind Isaksen.

 

 Høydepunkter:

· Omsetning 67,8 MNOK.

· Driftsresultat -115,0 MNOK, -169,4 % margin

· Resultat før skatt -110,2 MNOK, -162,4 % margin

· Likviditetssituasjon svekket, men forventes å bli forbedret i kommende kvartaler

· Ordreinngang 96 MNOK

· Ordrereserve 467 MNOK

 Isaksen kommenterer videre, ”Det viktige nå blir å fokusere på alle de muligheten som ligger foran oss. Tatt i betraktning de globale markedstrender og Q-Frees posisjon, er jeg overbevist om at selskapet vil ha en langsiktig positiv utvikling”.

 

Vedlegg: Kvartalsrapport og presentasjon

 

Trondheim, 20 oktober 2010

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil 47 905 59 401

Finansdirektør Roar Østbø, mobil 47 932 45 175

Om Q-Free Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering – og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen både DSRC (brikke) - og ALPR (Autmatic Lisence Plate Recognition) baserte løsninger, GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har circa 300 ansatte i 12 land samt er representert i 6 andre land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. http://www.q-free.com

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner

Dokumenter og linker