Q-FREE ASA – RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2011

«Vi har oppnådd et akseptabelt driftsresultat og vi avslutter kvartalet med en sterk kontantbeholdning. Ordreinngangen er  ikke tilfredsstillende,  men det er viktig å understreke at vi i 2011 har bygget opp en pipeline som vil muliggjøre selskapet å ta de neste stegene med hensyn til posisjon i industrien, omsetning og lønnsomhet», sier konsernsjef Øyvind Isaksen.

HØYDEPUNKTER:

-         Omsetning 144,1 MNOK, 112 % økning sammenlignet med Q3-10.

-         EBITDA (driftsresultat før avskrivninger) 22,9 MNOK, 15,9 % margin

-         EBIT (driftsresultat) 12,2 MNOK, 8,4% margin

-         Resultat før skatt 9,5 MNOK, 6,6% margin

-         Ordreinngang 78 MNOK, største bidragsytere

-         Brikkeordre til en verdi av 34 MNOK fra CGMP i Brasil

-         Service og vedlikeholdskontrakt til en verdi av 17 MNOK fra Transportstyrelsen i Sverige

-         Ordrereserve 433 MNOK

-         Styrket likviditetssituasjon , kontantbeholdning på 253 MNOK ved utgangen av Q3-11

«Vi har i løpet av de siste årene bygget en imponerende portefølje, etablert viktige referanser og ikke minst bygget en internasjonal og profesjonell organisasjon. Q-Free er godt posisjonert for langsiktig lønnsom vekst», konkluderer Isaksen.

Vedlegg: Kvartalsrapport og presentasjon

Trondheim 27 oktober 2011

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 905 59 401

Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175

Om Q-Free  

Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering - og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er idag ledene innen både DSRC (brikke), ALPR (Automatic Lisence Plate Recognition) og GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Afrika, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har cirka 270 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. www.q-free.com

 

 

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner

Dokumenter og linker