Q-FREE ASA- RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2009

Q-Free hadde en rekordhøy omsetning og lønnsomhet i fjerde kvartal 2009.

"Det er hyggelig å kunne presentere til våre aksjonærer og ansatte rekordhøy omsetning og lønnsomhet. Dette er uten tvil den beste motivasjonsfaktor vi kan få”, kommenterer konsernsjef Øyvind Isaksen. Øvrige hovedpunkter fra kvartalsrapporten: -Rekordhøy omsetning, 270,3 MNOK – 127% vekst sammenlignet med Q4-08. -Rekordhøy driftsresultatet 47,5 MNOK – 17,6% driftsmargin -Rekordhøy resultat før skatt 46,2 MNOK - 17,1 % margin -Bruttomargin 65,3 % -Kontantstrøm fra driften på 34,8 MNOK -Ordreinngang 99 MNOK -Ordrereserve 713 MNOK "2009 har gitt oss en unik mulighet til å ta de neste stegene i utviklingen av selskapet. De nye referansene selskapet har etablert gjennom suksessfull leveranse av prosjektene i Slovakia, Portugal og Thailand er uvurderlig. Selskapet addresserer for tiden mange nye viktige prosjekt, og med ny ”state of the art” portefølje har selskapet lagt en god basis for langsiktig vekst", uttaler konsernsjef Øyvind Isaksen. Vedlegg: Kvartalsrapport og presentasjon Trondheim 10. februar 2010.

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner

Dokumenter og linker