Q-FREE ASA- RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2010

”Det pågår mange spennende prosesser for tiden, og slik det ser ut nå vil mange store prosjekter tildeles fra og med 2011. Med basis i Q-Frees nåværende posisjon og selskapets pågående aktivitet for å forbedre og utvide porteføljen, vil selskapet ha en unik posisjon i tiden fremover”, uttaler konsernsjef Øyvind Isaksen.

Høydepunkter fra kvartalet; • Omsetning 192.6 MNOK • Driftsresultat 13,2 MNOK, 6.9% margin • Resultat før skatt 14,8 MNOK, 7,7 % margin • Ordreinngang 157 MNOK • Ordrereserve 679 MNOK Videre kommenterer Isaksen; ” 2010 tegner til å bli et mellomår, og det aller viktigste i år vil være å sikre vår posisjon for fremtidige kontraktstildelinger. Dette skal sikres gjennom kundefokus i hele organisasjonen, proaktiv markedsaktivitet, forsterking av vår lokale tilstedeværelse i markedet samt kontinuerlig forbedring av vår portefølje.” Vedlegg: Kvartalsrapport og presentasjon Trondheim 28. april 2010.

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner

Dokumenter og linker