Q-FREE FØRSTE KVARTAL 2012: FORBEREDER NYE PROSJEKTER

Som nevnt i presentasjonen av fjerde kvartal i februar, har fokuset for Q-Free i første kvartal vært på optimalisering av lønnsomheten for  året. Q-Free hadde en omsetning på 121 MNOK i første kvartal 2012 sammenlignet med 170 MNOK i tilsvarende kvartal i 2011. Driftsresultatet ble - 9,8 MNOK mot 5,1 MNOK i fjor. Ordreinngangen var på 254 MNOK, 37 MNOK mer enn i forrige kvartal og 17 millioner kroner mer enn i Q1-2011, noe som reflekterer at vår generelle optimisme knyttet til etterspørselen er godt fundert.

Viktigst på kort sikt er utviklingen i Jakarta-prosjektet. Finansieringen er ikke konkludert ennå, men det er god fremdrift. GIEK har godkjent å gi garanti for dette prosjektet og Eksportfinans ASA og Q-Free sin kunde er for tiden i forhandlinger vedrørende låneavtalen. Det forventes at låneavtalen vil bli signert i løpet av mai 2012.

Ordreinngangen i kvartalet har bestått av infrastruktur til et rushtrafikksystem i Gøteborg på 143 MNOK, en rammeavtale for brikker med Abertis, en spansk operatør, på 29 MNOK, AutoPASS-kontrakter i Norge verdt 28 MNOK, en kontrakt for adgangssystem med Brisbane Airport i Australia på 15 MNOK, en brikkeordre fra Via Verde, Portugal på 11 MNOK og andre mindre produktordrer fra forskjellige markeder. Konsernets ordrereserve utgjorde 595 MNOK ved utgangen av første kvartal 2012 sammenlignet med 462 MNOK ved utgangen av fjerde kvartal 2011.

"Det er veldig tilfredsstillende å endelig starte gjennomføringen av rushtidsavgiftsprosjektet i Gøteborg", sier konsernsjef Øyvind Isaksen og fortsetter: "Dette prosjektet viser tydelig både vår kommersielle og tekniske styrke, og vi tror at vår ”singel gantry”-løsning vil trekke oppmerksomhet fra mange potensielle kunder." Isaksen fremhever også prosjektet med Abertis som åpner opp nye muligheter både i det strategisk viktige Spania og i andre deler av verden.

Utsiktene fremover

"Vår ordreinngang i dette kvartalet indikerer høy markedsaktivitet," sier Isaksen. Selskapet kommuniserte siste kvartal en adresserbare markedsmuligheter på 5-15 mrd. globalt de neste tre årene, og Isaksen ser ingen grunn til å revidere dette: "Vi jobber med ”company changing” prosjekter, og mener det er bare et spørsmål om tid før gjennombrudd i nye markeder kommer."

Selskapet hadde som målsetning 1 milliard kroner i omsetning med EBIT-nivå over 10% for 2012. Siden den finansielle sluttføringen av Jakarta-prosjektet er noe forsinket, er den viktigste forutsetningen for dette målet ikke oppfylt. Selskapet har likevel fortsatt som mål å havne rundt dette nivået, avhengig av igangsettelse av Jakarta-prosjektet i mai og konklusjon på andre prosjekter i første halvår.

Trondheim 26. april 2012

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 908 76 398
Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175

Om Q-Free

Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikk systemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering - og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert på de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen både DSRC (brikke), ALPR (Automatic Lisence Plate Recognition) og GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Afrika, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har cirka 270 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. www.q-free.com

 

 

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.