Q-FREE-KONTRAKT I INDONESIA - 940 MNOK

PT Rin og Q-Free har i dag signert en kontrakt for levering av et Elektronisk lovhåndhevingssystem (ELE)  i Jakarta (DKI) og distriktene rundt Jakarta (Bodetabek). Kontrakten er signert under forutsetning av at prosjektet blir finansiert.

ELE-systemet vil være basert på Q-Frees siste tolling løsninger og vil bli benyttet av lokalt politi for å overvåke trafikk i Jakarta. Hensikten med systemet er å etablere et mer effektivt system for registrering og kontroll av registrerte kjøretøy i Indonesia og vil bedre effektiviteten for det lokale politiet med tanke på å inndrive stjålne kjøretøy, falske nummerskilt og med tanke på andre sikkerhetsaspekter. Videre vil ELE systemet bedre sikkerheten for allmennheten gjennom en kryptert elektronisk overvåkning av kjøretøy i Jakarta. ELE vil muliggjøre myndigheten å kontrollere at kjøretøy er lovlig registrert og at alle skatter og andre avgifter tilknyttet kjøretøyene er betalt, og således kunne medføre en signifikant økning i inntekter for staten Indonesia.

Den potensielle kontraktsverdien er på ca. 940 MNOK basert på dagens USD kurs og vil inkludere vegkantinfrastruktur, baksystem, brikker samt en service og vedlikeholdskontrakt over seks år. Mer enn halvparten av kontraktsverdien er relatert til levering av brikker.

Leveringsperioden vil starte etter at finansiering er sluttført og ha en varighet på ca. 24 måneder.

”På mange måter vil dette være starten på en ny periode for Q-Free. Dette er den klart største kontrakten i selskapets historie og vil legge til rette for lønnsom vekst. Videre vil det være starten på ett nytt applikasjonsområde for våre avanserte tollingsystem”, kommenterer Øyvind Isaksen, CEO i Q-Free.

Målet er å finansiere prosjektet gjennom norske eksportfinansordninger, og det er intensjonen og konkludere finansieringen i starten av 2012. Prosjektet vil hverken starte eller bli inkludert i selskapets ordrebok før finansieringen er sluttført og betaling sikret.

”Vi er veldig begeistret over denne muligheten, og tror dette representerer starten på mange år med høy aktivitet i Indonesia for Q-Free. Prosjektet bekrefter Q-Frees syn på markedet og vi er godt forberedt for dette prosjektet”, konkluderer Øyvind Isaksen.

Trondheim 28. oktober 2011

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 908 76 398 
Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175 

Om Q-Free   
Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter forelektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjonerhovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling,rettshåndhevelse samt parkering - og aksesskontroll. Q-Free tilbyrløsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og eridag ledene innen både DSRC (brikke), ALPR (Automatic Lisence Plate Recognition) og GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Afrika, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har cirka 270 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet er notert påOslo Børs med ticker QFR. www.q-free.com

 

 

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner