Q-FREE RESULTATER FOR FØRSTE KVARTAL 2014

 

Oslo/Trondheim, 30. april 2014: Q-Free rapporterte 22 prosent omsetningsvekst til 168 millioner kroner i første kvartal 2014, med fortsatt vekst for produkter og tjeneste og vedlikehold, men lavere prosjektinntekter. Driftsresultatet økte til 1 million kroner fra et negativt driftsresultat på 53 millioner kroner i første kvartal 2013, men resultat før skatt økte til 2 millioner kroner fra et tap på 55 millioner kroner i samme periode i fjor.

 

Ordreinngangen var 238 millioner kroner i første kvartal, som er det høyeste nivået siden andre kvartal 2012. Ordrereserven økte til 448 millioner, en økning på 69 millioner kroner i løpet av kvartalet. EMEA-regionen sto for om lag halvparten av både inntekter og ordreinntak i kvartalet.

Bruttoresultatet for perioden økte med 16 prosent til 100 millioner kroner. Driftskostnadene falt til 86 millioner. Dette var er reduksjon på 38 millioner fra første kvartal i fjor, da resultatregnskapet ble belastet med 25 millioner kroner knyttet til et resultatforbedringsprogram. Dette programmet ble iverksatt for å redusere den årlige kostnadsbasen med 40 millioner kroner og vil ha full effekt i 2014.

Fase 1 av Strategi- og Samhandlingsprosjektet (QSC) som ble igangsatt i januar er nå fullført. Vi har besluttet å styrke regionene for å komme nærmere kundene, adressere også mindre og mellomstore muligheter i markedet - for å styrke ordreinngang, og til slutt å bredde vår teknologi portefølje – for å adressere en større del av markedet.

Kontantstrøm fra drift var 18 millioner kroner i første kvartal, sammenlignet med en negativ kontantstrøm på 23 millioner i samme periode i fjor. Den negative kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter var 63 millioner (19), og endringen knytter seg i hovedsak til strategiske oppkjøp. Samlet sett reduserte dette kontantbalansen med 45 millioner kroner til 227 millioner kroner ved utløpet av første kvartal.

Q-Free ser fortsatt et stort potensial innen veiprisingsmarkedet, med muligheter innen alle hovedregionene EMEA, Americas og Asia Pacific. Selskapet fortsetter også å styrke forretningsgrunnlaget innen ATMS (Advanced Transportation Management Systems), med oppkjøpene av TDC Systems i UK i mars og Traffic Design i Slovenia i april. Q-Free vil fortsette å søke komplementære investeringsmuligheter som et tillegg til organisk vekst for ATMS området fremover.

Vedlegg: Presentasjon og rapport  

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

CEO Thomas Falck, mobil: +47 468 00 767 

CFO Roar Østbø, mobil: +47 932 45 175 

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor Road User Charging (veiprising) og Advanced Transportation Management. Selskapet har ca. 350 ansatte i 17 land og representasjon på alle kontinenter. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge, og er notert på Oslo Børs med ticker QFR.

www.q-free.com

Twitter: @Q-FreeASA

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.