Q-FREE SIGNERT KONTRAKT I BANGKOK PÅ 61 MNOK

Det henvises til melding fra selskapet 23 januar 2009 hvor selskapet annonnserte en intensjonsavtale fra Bangkok Expressway Company Limited (BECL). Etter suksessfulle kontraktsforhandlinger mellom Q-Free og BECL, ble kontrakt signert 10 februar 2009. Kontrakten har en verdi på 61 MNOK og gjelder modernisering av eksisterende veiprisingsystem. Prosjektet skal leveres i løpet av en 14 måneders periode.

Trondheim 10. februar 2009.

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner

Dokumenter og linker