Q-FREE SKAL LEVERE SENTRALSYSTEM OG ”ENFORCEMENT” SYSTEM FOR TRUCK-TOLLING PROSJEKTET I SLOVAKIA TIL EN VERDI AV CA. 450 MILLIONER NOK

Bratislava/Trondheim, 25. Januar 2009 – SkyToll tildelte Q-Free fredag den 23. januar en kontrakt for leveranse av sentralsystem, ”enforcement” system og en 3-årig service avtale for et GPS basert truck-tolling system i den Slovakiske Republikk til en verdi på omlag 450 millioner kroner.

„SkyToll ønsker å benytte de beste ekspertene for å bygge det elektroniske tolling-systemet, - noe som også reflekteres gjennom vårt valg av det velrenommerte norske selskapet Q-Free”, uttaler Matej Okáli konsernsjef og styreleder av SkyToll. “Vi er veldig fornøyd med å få være en del av dette prestisjetunge prosjektet. Truck-tolling som sådan representerer et stort vekstmarked for selskapet”, sier konsernsjef i Q-Free Øyvind Isaksen.

Truck-tolling prosjektet i Slovakia er unikt i internasjonal sammenheng da det “state-of-the-art” satellittbaserte tollingsystemet ikke bare dekker hovedveier og motorveier men også store deler av riksveinettet. SkyToll’s GPS - GSM baserte elektroniske tolling-system muliggjør maksimal fleksibilitet med tanke på å muliggjøre fremtidig økning i varetransport samt ekspansjon av veinettet i Slovakia.

Q-Free’s del av prosjektet vil starte umiddelbart. Konstruksjonsfasen vil pågå i hele 2009, etterfulgt av en service og vedlikeholdsperiode på 3 år.

Aksjeselskapet SkyToll ble dannet av medlemmer i konsortiet Ibertax-SanToll som vant anbudet for bygging av det omfattende tolling-systemet i Slovakia. SanToll s.r.o. er eid av Sanef, et fransk basert selskap som operer et av de lengste veinettene i Europa (mer enn 1,700 km). Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering - og aksesskontroll.

For mer informasjon : http://www.skytoll.sk, http://www.q-free.com

Mediakontakt:
Øyvind Isaksen
Konsernsjef i Q-Free ASA
email: oyvind.isaksen@q-free.com
mobil: +47 905 59 401

Eva Güttlerová
Presseansvarlig SkyToll
email: skytoll@arthurmedia.sk
mobil: +421 907 440000

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker