QFR- OVERSIKT ENDRINGER I AKSJEKAPITAL JULI 2009

Q-Free har hatt to endringer i aksjekapitalen i juli 2009. I henhold til verdipapirhandelloven § 5-8 (2) gis det herved en oversikt over aksjekapitalen og antall stemmer i selskapet pr. 31. Juli 2009. Aksjekapital: NOK 20.882.554,96 Antall stemmer: 54.954.092 Selskapet har èn aksjeklasse. Antall stemmer er tilsvarende antall aksjer i selskapet. Endringen er relatert til børsmelding av 2. Juli 2009 og børsmelding av 8. juli 2009. Selskapet har gjennomført en aksjekapitalforhøyelse med NOK 31.646,40 ved utstedelse av 83.280 nye aksjer i tilknytning til gjennomføring av oppkjøpet av det nederlandske selskapet Dacolian BV, og en aksjekapitalforhøyelse med NOK 7.447,62 ved utstedelse av 19.599 nye aksjer i tilknytning til gjennomføring av oppkjøpet av det det engelske selskapet Building Capital Ltd. Trondheim 31.07.2009.

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner