QFR- OVERSIKT ENDRINGER I AKSJEKAPITAL SEPTEMBER 2008

Q-Free har hatt endring i aksjekapitalen i september 2008. I henhold til verdipapirhandelloven § 5-8 (2) gis det herved en oversikt over aksjekapitalen og antall stemmer i selskapet pr. 30. September 2008.

Aksjekapital: NOK 20.510.960,94
Antall stemmer: 53.976.213

Selskapet har èn aksjeklasse. Antall stemmer er tilsvarende antall aksjer i selskapet.

Endringen er relatert til børsmelding av 1. september 2008. Selskapet har gjennomført en aksjekapitalforhøyelse med NOK 646.738,72 ved utstedelse av 1.701.944 nye aksjer i tilknytning til gjennomføring av oppkjøpet av det nederlandske selskapet Dacolian BV.

Trondheim 30.09.2008

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner