UTØVELSE AV AKSJEOPSJONER I Q-FREE ASA

I forbindelse med avslutning av aksjeopsjonsprogram i selskapet, har følgende primærinnsidere i Q-Free tegnet og solgt følgende antall aksjer i Q-Free til følgende vilkår den 7. mai 2009:

Øyvind Isaksen, konsernsjef, tegnet for 225 000 aksjer til kurs NOK 9,73, og har solgt 182 511 aksjer til kurs NOK 15,80. Ny beholding aksjer etter transaksjoner er 72 489.

Per Fredrik Ecker,VP Sales, tegnet for 50 000 aksjer til kurs NOK 9,73, og har solgt 45 000 aksjer til kurs NOK 15,80. Ny beholding aksjer etter transaksjoner er 5 000.

Hans Christian Bolstad, VP R&D, tegnet for 50 000 aksjer til kurs NOK 9,73, og har solgt 48 000 aksjer til kurs NOK 15,80. Ny beholding aksjer etter transaksjoner er 2 000.

Marianne Sandal, VP Operations, tegnet for 50 000 aksjer til kurs NOK 9,73, og har solgt 48 000 aksjer til kurs NOK 15,80. Ny beholding aksjer etter transaksjoner er 12 000.

Steinar Furan, VP Business development, tegnet for 50 000 aksjer til kurs NOK 9,73, og har solgt
48 000 aksjer til kurs NOK 15,80. Ny beholding aksjer etter transaksjoner er 20 000.

Stein-Tore Nybrodahl, HR manager, tegnet for 15 000 aksjer til kurs NOK 9,73, og har solgt 13 500 aksjer til kurs NOK 15,80. Ny beholding aksjer etter transaksjoner er 5 000.

Ole Jørgen Fredriksen, Styrets leder, tegnet for 100 000 aksjer til kurs NOK 9,73, og har solgt 81 116 aksjer til kurs NOK 15,80. Ny beholding aksjer etter transaksjoner er 168 884.

Christian Albech, styremedlem, tegnet for 50 000 aksjer til kurs NOK 9,73, og har solgt 50 000 aksjer til kurs NOK 15,80. Ny beholding aksjer etter transaksjoner er 0.

Jan Pihl Grimnes, styremedlem, tegnet for 50 000 aksjer til kurs NOK 9,73. Ny beholding aksjer etter transaksjoner er 1 475 000, hvorav 1 425 000 eies av hans selskap Redback AS.

Torild Skogsholm, styremedlem, tegnet for 50 000 aksjer til kurs NOK 9,73, og har solgt 50 000 aksjer til kurs NOK 15,80. Ny beholding aksjer etter transaksjoner er 0.

Mimi Kristine Berdal, styremedlem, tegnet for 50 000 aksjer til kurs NOK 9,73. Ny beholding aksjer etter transaksjoner er 50 000.

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner