UTØVELSE AV AKSJEOPSJONER I Q-FREE ASA

 

I forbindelse med avslutning av aksjeopsjonsprogram i selskapet, har følgende primærinnsidere i Q-Free tegnet og solgt følgende antall aksjer i Q-Free til følgende vilkår den 3. mai 2012:

Øyvind Isaksen, konsernsjef, tegnet for 225 000 aksjer til kurs NOK 15,57, 225 000 aksjer til kurs NOK 17,89 samt 225 aksjer til kurs 18,39. Isaksen og har solgt 657 000 aksjer til kurs NOK 22,50. Ny beholdning aksjer etter transaksjoner er 119 989. Isaksen har etter dette ingen gjenværende aksjeopsjoner.

Roar Østbø, finansdirektør, tegnet for 50 000 aksjer til kurs NOK 15,57, 50 000 aksjer til kurs 17,89 samt 50 000 aksjer til kurs 18,39. Østbø har solgt 139 000 aksjer til kurs NOK 22,50. Ny beholdning aksjer etter transaksjoner er 74 000. Østbø har etter dette ingen gjenværende aksjeopsjoner.

Per Fredrik Ecker,VP Sales, tegnet for 50 000 aksjer til kurs NOK 15,57, 50 000 aksjer til kurs 17,89 samt 50 000 aksjer til kurs 18,39. Ecker har solgt 136 000 aksjer til kurs NOK 22,50. Ny beholdning aksjer etter transaksjoner er 20 500. Ecker har etter dette ingen gjenværende aksjeopsjoner.

Marianne Sandal, VP Operations, tegnet for 50 000 aksjer til kurs NOK 15,57, 50 000 aksjer til kurs 17,89 samt 50 000 aksjer til kurs 18,39. Sandal har solgt 136 000 aksjer til kurs NOK 22,50. Ny beholdning aksjer etter transaksjoner er 37 000. Sandal har etter dette ingen gjenværende aksjeopsjoner.

Steinar Furan, Advisor to CEO, tegnet for 50 000 aksjer til kurs NOK 15,57, 50 000 aksjer til kurs 17,89 samt 50 000 aksjer til kurs 18,39. Furan har solgt 137 000 aksjer til kurs NOK 22,50. Ny beholdning aksjer etter transaksjoner er 35 500. Furan har etter dette ingen gjenværende aksjeopsjoner.

Henrik Stoltenberg, VP BD and MA, tegnet for 50 000 aksjer til kurs NOK 17,89, 50 000 aksjer til kurs NOK 18,39 samt 50 000 aksjer til kurs 20,50. Stoltenberg har solgt 142 000 aksjer til kurs NOK 22,50. Ny beholdning aksjer etter transaksjoner er 8 000. Stoltenberg har etter dette ingen gjenværende aksjeopsjoner.

Jos Nijhuis, VP RD, tegnet for 50 000 aksjer til kurs NOK 17,80, samt 50 000 aksjer til kurs 17,89. Nijhuis har solgt 92 000 aksjer til kurs NOK 22,50. Ny beholdning aksjer etter transaksjoner er 525 552. Nijhuis har etter dette ingen gjenværende aksjeopsjoner.

Stein-Tore Nybrodahl, HR manager, tegnet for 15 000 aksjer til kurs NOK 15,57, 15 000 aksjer til kurs 17,89 samt 15 000 aksjer til kurs 18,39. Nybrodahl har solgt 30 000 aksjer til kurs NOK 22,50. Ny beholdning aksjer etter transaksjoner er 22 500. Nybrodahl har etter dette ingen gjenværende aksjeopsjoner.

Trondheim 03.05.2012

 

 

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner