— Er du dyktig nok får du fast ansettelse

Pressemelding Oslo 25. november 2009 Bedriftsledere og arbeidstakere i ny, stor arbeidsmarkedsundersøkelse: – Er du dyktig nok får du fast ansettelse 1 av 2 bedriftsledere hevder økt tilgang til flere midlertidige ansettelser vil kunne bidra til at de ansetter flere. Til tross for at flere ledere er tilbakeholdne med å ansette i faste stillinger svarer 3 av 4 at om en midlertidig ansatt er dyktig og uvurderlig nok for bedriften, får vedkommende fast ansettelse. Det viser en landsdekkende og omfattende arbeidsmarkedsundersøkelse blant 1100 bedriftsledere og 1300 arbeidstakere i Norge. Undersøkelsen er utført av Respons Analyse for bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice. Flere enn 4 av 10 bedriftsledere vil ansette folk i midlertidige stillinger i 2010, men det er usikkert om det dreier seg om flere eller færre ansettelser enn i 2009. Offentlig sektor planlegger flere midlertidige ansettelser enn privat. Til tross for dette er offentlig sektor i mye større grad for en innstramming av lovverket som regulerer bruk av denne type arbeidskraft. – Norsk næringsliv er best tjent med et fleksibelt arbeidsliv, ikke minst om vi skal være konkurransedyktige internasjonalt. I dag er det fortsatt mye usikkerhet i markedet, dermed er det forståelig at bedrifter kvier seg for å oppbemanne med for mange faste stillinger. I slike tider kan et fleksibelt arbeidsliv utgjøre forskjellen mellom videre vekst og kroken på døren for en bedrift, sier Per Bergerud, administrerende direktør i Proffice. Proffice sin undersøkelse viser at 3 av 10 ledere ønsker at regelverket som regulerer midlertidige ansettelser mykes opp. Kun 1 av 10 ønsker en innstramming. Videre svarer 56 prosent av lederne at økt tilgang til midlertidige ansatte kan øke sannsynligheten for at de utvider arbeidsstokken i tiden fremover. Heller midlertidig enn arbeidsløs Undersøkelsen viser også at 65 prosent av lederne mener det er bedre å ha så mange som mulig i jobb – selv om det bare er snakk om midlertidig – fremfor å utestenge dem fra arbeidslivet fordi fremtiden er usikker og man ikke kan tilby fast ansettelse. Her får de full støtte fra arbeidstakerne selv: 93 prosent svarer at de heller vil være ansatt i en midlertidig stilling enn ikke å ha noen jobb i det hele tatt. – Det å være midlertidig ansatt blir gjerne assosiert med ord som belastning, frustrasjon og utrygghet. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Over halvparten av de spurte ansatte i vår undersøkelse har erfart hvordan det er å være midlertidig ansatt, og av disse svarer 32 prosent at livskvaliteten deres i denne perioden var god, fordi de hadde en jobb de likte og hvor de utviklet seg. 28 prosent merket ikke noen endring, sier Bergerud. – Fordelene ved å bli leid ut via et bemanningsbyrå fremfor å bli bemannet direkte av bedriften, er at det gir en større trygghet for arbeidstakeren. Vi jobber aktivt for å finne nye og overlappende oppdrag slik at våre medarbeidere skal slippe å gå ledig mellom jobber, sier han. Fast ansettelse er målet 3 av 4 av de spurte hevder at det å være ansatt i en midlertidig stilling er en fin anledning til å forsøke ulike bransjer og bedrifter før man bestemmer seg for hva man ønsker å gjøre mer permanent. Enda flere mener at en slik stilling gir gode muligheter til å vise seg frem, samt at det er et godt utgangspunkt for en fast ansettelse. Likevel er det ikke til å komme bort fra at 86 prosent av de spurte i ansatte-undersøkelsen mener at det å bli fast ansatt alltid er et mål. – I Proffice ender omtrent 30 prosent av de stillingene vi leier ut i fast ansettelse for kandidaten. Det gleder oss. Da vet vi at vi har lykkes i å koble rett person til rett bedrift. I begge undersøkelsene er de aller fleste enige i at dersom en medarbeider er dyktig og uvurderlig nok for bedriften vil vedkommende mest sannsynlig få tilbud om fast ansettelse. Dette stemmer overens med de erfaringene vi har i Proffice, sier Per Bergerud. Kontaktpersoner PAMA Per Bergerud, adm. direktør Tel. +47 400 21 450 per.bergerud@proffice.no Stein Andrè Haugerud, viseadm. direktør Tel. +47 400 21 440 stein.andre.haugerud@proffice.no For tilgang til hele undersøkelsen og rapporten: www.proffice.no Eller kontakt: Ingvild Mørkved, markedsansvarlig Tel. +47 400 21 412 ingvild.morkved@proffice.no Om PAMA Står for Proffice Arbeidsmarkedsanalyse. Omfattende spørreundersøkelse blant både ansatte og bedriftsledere om arbeidsrelaterte temaer. Har kommet ut to ganger årlig siden 2005. Alle rapporter kan lastes ned på www.proffice.no. I PAMA nr 10 har 1129 ledere og 1307 arbeidstakere. Resultatene er brutt ned på ulike demografiske variabler. Om Proffice Proffice er den nordiske bemanningsspesialisten med nærmere 100 kontorer og 12 000 medarbeidere. Selskapet jobber innen personalutleie, rekruttering og omstilling. Proffice-aksjen er notert på Stockholmsbørsen. Med nærmere 30 avdelingskontorer er Proffice representert i hele Norge.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker