- Uproblematisk at innvandrere forbigås i jobbkø

P R E S S E M E L D I N G Oslo 23. mai 2006 Ny arbeidsmarkedsanalyse viser: Lite håp for innvandrere i jobbsøkerkø Kun én av ti norske bedriftsledere tror at en endring av arbeidsmiljøloven, for å hindre diskriminering av innvandrere, vil følges opp i praksis. Samtidig mener over fire av ti norske arbeidstakere at det er uproblematisk at innvandrere forbigås i jobbsøkerkøen. To av ti sier det ville skapt reaksjoner om bedriften de jobbet i ansatte en innvandrer. Det viser en ny, landsdekkende undersøkelse utført av bemanningsselskapet Proffice. -- Nær halvparten av bedriftslederne i undersøkelsen støtter myndighetenes tiltak, som skal forhindre diskriminering av innvandrere her i landet. Denne andelen burde ideelt sett vært høyere, med tanke på at rundt 30 prosent av henvendelsene til Senter mot etnisk diskriminering (SMED) de siste fem årene har dreiet seg om etnisk diskriminering i arbeidslivet. Men når kun én av ti bedriftsledere tror at slike tiltak har en reell effekt på rekrutteringen av innvandrere, er det mer forståelig at oppslutningen likevel ikke er høyere, sier administrerende direktør i Proffice, Per Bergerud. Proffice har undersøkt norske bedrifters forhold til innvandrere i arbeidsmarkedet, samt norske arbeidstakeres forhold til innvandrer-kolleger. Resultatene er oppsiktsvekkende, og ikke minst viktig dokumentasjon og informasjon i arbeidet med å få flere innvandrere ut av jobbsøkerkøen og inn i jobbene. Undersøkelsen er landsrepresentativ, og utført av InFact for Proffice i april i år. 554 norske bedrifter og 778 etnisk norske arbeidstakere har deltatt. Norsk språk – viktigere enn utdanning Når det gjelder målbare verdier ved en ansettelse mener ni av ti spurte at relevant jobberfaring er viktig, mens åtte av ti mener at godt norsk språk er viktig ved en ansettelse. Under halvparten, 46 prosent, mener at høyere utdanning er viktig, men tre av ti mener den ansattes familieforhold bør være ryddige. Relevant jobberfaring synes å være viktig uavhengig av bransje, mens godt språk er særlig viktig innen administrasjon, økonomi og jus. Her svarer 93 prosent at det er viktig, mens 76 prosent innen industri, bygg og anlegg svarer det samme. Formidler arbeidskraft – ikke etnisitet -- Vi opplever nå et arbeidsmarked der store næringssektorer skriker etter arbeidskraft. Likevel er arbeidsledigheten blant innvandrere tre ganger så høy som i befolkningen ellers, selv om hver tiende innbygger her i landet er innvandrer. Undersøkelsen viser at politiske utspill og lovendringer ikke nødvendigvis er veien å gå for å få norske bedriftsledere til å ta inn innvandrere til jobbintervju – og deretter faktisk ansette dem. Derimot er det behov for en økt flerkulturell forståelse i det norske arbeidsmiljøet, og en økt forståelse for at erfaringer og kompetanse er overordnede faktorer i forhold til den jobben som skal gjøres. Dette understøttes ytterligere av våre egne opplevelser i bemanningsbransjen. Fra tid til annen får vi henvendelser fra bedriftsledere som presiserer at de ikke vil ha folk med innvandrerbakgrunn. Vi tar ikke på oss slike oppgaver. Når vi formidler nye medarbeidere benytter vi bare kriterier som kompetanse – også språkkompetanse i de tilfeller dette er relevant for arbeidet – men hvorvidt arbeidssøkeren heter Ali eller Ola er for oss helt irrelevant. Slik sett er Proffice et springbrett inn i det ordinære arbeidsmarkedet for innvandrere, fordi vi kvalitetssikrer og begrunner utvalget for bedriftene – uavhengig av etnisk bakgrunn, sier Per Bergerud. Unge og nordlendinger mest skeptiske Dersom vi beveger oss fra bedriftslederne over til de norske arbeidstakerne (etniske nordmenn) over 18 år, viser undersøkelsen at to av ti av de spurte sier at det ville skapt reaksjoner på arbeidsplassen om en innvandrer ble ansatt. I Nord-Norge svarer tre av ti det samme, mens folk i Oslo er minst skeptiske til å ha en innvandrer som kollega. Her svarer 12 prosent at en slik ansettelse ville skapt reaksjoner. Aldersmessig er det folk i aldersgruppen 18–24 år som synes å reagere mest på en ansettelse av en innvandrer. Her svarer 28 prosent at dette ville skapt reaksjoner, mens det i aldersgruppen 60+ kun er 10 prosent som svarer det samme. -- At det er de yngste som er mest skeptiske til innvandrere på arbeidsplassen er oppsiktvekkende og urovekkende. De unge i dag er morgendagens bedriftsledere, og det ville ikke være unaturlig å tro at denne gruppen muligens hadde et mer åpent og inkluderende syn på innvandrere enn sine foreldre og besteforeldre. Når undersøkelsen viser at dette muligens ikke stemmer sier det mye om hvor kort vi har kommet i målet om et optimalt arbeidsmarked – som ikke tar hensyn til etnisk bakgrunn, sier Bergerud, som også er overrasket over at så mange som 43 prosent av de spurte nordmennene mener det er uproblematisk at innvandrere diskrimineres i jobbsøkerkøen. Mohammed-karikaturer – ødelegger for muslimer Den samme undersøkelsen viser at tre av ti nordmenn tror at hendelser som alt bråket rundt de omtalte Mohammed-karikaturene øker skepsisen til ansettelse av muslimer generelt på norske arbeidsplasser. Folk i hovedstaden er aller mest overbevist, her mener fire av ti det samme. Disse ser vi på som ”fremmedkulturelle” Over ni av ti av de spurte bedriftslederne i undersøkelsen svarer at de ser på somaliere og irakere som fremmedkulturelle, mens åtte av ti ser på pakistanere og vietnamesere som fremmedkulturelle. Til sammenligning er det kun én av ti som ser på tyskere, australiere og nordamerikanere som fremmedkulturelle, mens to av ti som ser på polakker og spanjoler som fremmedkulturelle. -- Dette viser at det er først og fremst er innvandrere fra ikke-vestlige land som oppfattes som fremmedkulturelle, i alle fall sammenlignet med innvandrere fra vestlige land. Det har tydeligvis lite å si at både pakistanere, irakere, somaliere og vietnamesere er blant de seks største gruppene i innvandrerbefolkningen her i landet, sier Per Bergerud. Kontaktperson: Adm. direktør Per Bergerud, Tlf. 957 35 211, e-post per.bergerud@proffice.no Dersom du ønsker å få tilsendt Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse PAMA, eller ønsker hele undersøkelsen, kontakt: Markedssjef Lennette Lofsberg, Tlf. 412 31 340, e-post lennette.lofsberg@proffice.no PAMA-rapporten i sin helhet ligger som vedlegg i denne mailen. Er også å finne her: www.proffice.no Proffice er et nordisk bemanningsselskap med mer enn 10.000 medarbeidere og jobber innen vikarutleie, rekruttering, outsourcing samt karriere- og utviklingsprogram. Proffice-aksjen er notert på Stockholmsbørsen. Etter mer enn 20 år i Norge, har selskapet en solid kundeportefølje, og er en sterk utfordrer til de to største bemanningsselskapene. Med 26 kontorer er Proffice representert i hele landet. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=228611&fn=wkr0001.pdf

Abonner

Dokumenter og linker