AgriKjøp inngår ny avtale med Proffice

Proffice og AgriKjøp, innkjøpsorganisasjon for Landbrukssamvirket i Norge, inngår en ny avtale om bemanningstjenester.

Avtalen er toårig med opsjon på forlengelse i to år. Den erstatter den tidligere avtalen mellom partene fra 2010.

– Jeg er glad og stolt over den tilliten AgriKjøp viser oss, og at vi nå fortsetter å fordype det samarbeidet som vi innledet allerede i 2002, sier Siw Wikan, salgssjef hos Proffice Nordic Sales.

Flere spesialistselskaper i Proffice-konsernet er involvert i virksomheten. De største tjenesteleveransene vil skje til selskapene Gjensidige, Nortura og Tine.

Den nye avtalen er landsomfattende og trer i kraft 1. april 2014.

  
For ytterligere informasjon, kontakt:
Siw Wikan, salgssjef for Proffice Nordic Sales, + 47 992 74 411, siw.wikan@proffice.no
Annika Nordlander, salgsdirektør for Proffice Nordic Sales, +46733434746 annika.nordlander@proffice.com

   
Profficekonsernet, er et av Nordens største spesialistselskaper innen bemanning med over 10 000 ansatte. Med engasjement og lydhørhet hjelper vi mennesker og bedrifter å finne løsninger for videre utvikling. Proffice-aksjen er notert på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker