Invitasjon til presselunsj: Fremleggelse av ny arbeidsmarkedsanalyse - Myke sjefer skyr konflikter

Bedriftsledere og arbeidstakere i stor arbeidsmarkedsundersøkelse

Proffice har undersøkt bedriftslederes og yrkesaktives syn på forholdet mellom leder og ansatte, evnen til å ta tak i problemer og om en utbredt kompis-kultur mellom sjef og ansatte kan være en utfordring.
Resultatene ses også i sammenheng med de store utfordringene næringslivet står overfor med en begynnende nedgangskonjunktur.

1168 norske bedriftsledere og 2343 yrkesaktive nordmenn, samt 4000 svenske og finske bedriftsledere og yrkesaktive, har deltatt i undersøkelsen – som er gjennomført av Visendi AS – og offentliggjøres på en presselunsj førstkommende torsdag.

Presselunsjen avholdes:

Torsdag 4. desember klokken 11.00
Norlandia Karl Johan Hotell
Karl Johans gate 33, Oslo sentrum

Undersøkelsen utgjør en del av PAMA (Proffice-Arbeids-Markeds-Analyse).
PAMA byr på en grundig gjennomgang av den aktuelle undersøkelsen, samt kartlegging av de siste trendene og utviklingen i arbeidsmarkedet generelt. PAMA har utkommet to ganger i året siden 2005, og har tidligere tatt for seg temaer som arbeidsmoral og fravær, arbeidsinnvandring, sosial dumping, og kvinner og graviditet.

Noen av de mange funnene som fremkommer i PAMA 02/08:
• Høy andel ledere innen media og helse har ønsket de ikke hadde lederansvar
• Høy andel ledere har unngått å ta tak i problemer av frykt for å bli upopulære
• Tre på topp-liste over hvilke egenskaper ansatte setter høyest hos en leder
• Hvilket nordisk land har de mest konfliktsky lederne?

Proffice er den nordiske bemanningsspesialisten med over 100 kontorer og mer enn 10.000 medarbeidere. Selskapet jobber innen personalutleie og rekruttering, samt karriere og utvikling. Proffice-aksjen er notert på Stockholmsbørsen. Med nærmere 30 avdelingskontorer er Proffice representert i hele Norge. Se www.proffice.no for mer informasjon


Påmelding til pressekontakt Ingvild Mørkved (ingvild.morkved@proffice.no) eller Hilde Marie Braaten (hmb@2020.no eller 977 00 383)

Abonner