Kvinner mer maktglade enn menn

Pressemelding Oslo 25. november 2009 Bedriftsledere og arbeidstakere i ny, stor arbeidsmarkedsundersøkelse: Kvinner mer maktglade enn menn Mens et flertall av mannlige ledere i norsk næringsliv er opptatt av at bedriften de jobber i er anerkjent, er kvinnelige ledere til gjengjeld mer opptatt av makt og tittel. Flere ledere enn ansatte har drømmejobben. Det viser en landsdekkende og omfattende arbeidsmarkedsundersøkelse blant over 1100 bedriftsledere og 1300 ansatte i Norge. Undersøkelsen er utført av Respons Analyse for bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice. Mens 45 prosent av norske ledere mener de har drømmejobben, mener kun 30 prosent av ansatte det samme. Ansatte under 35 år er minst fornøyde; i denne gruppen har kun 20 prosent drømmejobben. Like mange ønsker seg en lederstilling og like mange er lei jobben sin. – Mange unge befinner seg i en prøv-og-feil-fase hvor de shopper litt rundt på arbeidsmarkedet før de finner sin karriereidentitet. Derfor er det naturlig at mange ennå ikke har funnet drømmejobben. Samtidig er jeg overrasket over at ikke flere – både ansatte og ledere – mener de har drømmejobben. Med tanke på hvor mye tid som brukes på jobben burde tallet ideelt sett vært høyere. Å trives på arbeidsplassen er essensielt for livskvaliteten, sier Per Bergerud, administrerende direktør i Proffice. Status å trives på jobb Undersøkelsen viser også at det er viktig å kommunisere overfor andre at man trives på jobb. 1 av 4 ledere hevder det er flaut å si at man ikke trives på jobb. Like mange ledere innrømmer at de innimellom finner jobben mer givende enn å være sammen med familie; 27 prosent mannlige mot 16 prosent kvinnelige ledere hevder dette. Ser vi på hva som er viktig for ledere og ansatte mener begge grupper at det må være en fornuftig balanse mellom jobb og privatliv, dessuten mener 9 av 10 at høy lønn viktig. Mens mannlige ledere er opptatt av at bedriften de jobber i er anerkjent, er kvinnelige til gjengjeld mer opptatt av makt og tittel. Dette gjelder ikke bare kvinnelige ledere, men også kvinnelige ansatte. – At flere kvinner enn menn svarer at de er opptatte av ansvar, makt og en anerkjent tittel kan være fordi de opplever at dette er virkemidler som gir dem ekstra tyngde og respekt utad. Selv om det ikke burde være sånn har nok mange menn større selvtillit i arbeidslivet enn kvinner, i alle fall i en del yrker, i makt av å være nettopp menn. For dem er det kanskje viktigere å oppnå status i form av å jobbe i en anerkjent bedrift, sier Bergerud. Ikke mindre kravstore av finanskrisen Det kan virke som om de yrkesaktive her til lands ikke lar seg kue av fortsatt stor jobbusikkerhet. 6 av 10 arbeidstakere kan ikke si seg enige i at finanskrisen har gjort dem mindre kravstore. Videre hevder rundt halvparten av ledere og ansatte i norsk næringsliv at det ikke er samsvar mellom arbeidsinnsats og lønn/betingelser. I begge leire er det flere innen offentlig enn privat sektor som mener dette. Yngre ledere og kvinner er også mindre fornøyde enn andre grupper. Til tross for at ikke alle mener de har den lønnen de fortjener, er 47 prosent av lederne og 36 prosent av de ansatte villige til å gå ned i lønn for å bytte til en mer interessant jobb. Men de fleste er ikke villige til å si fra seg mer enn inntil 10 prosent lavere lønn. – Mange undersøkelser understreker stadig at lønnen ikke er det viktigste i arbeidslivet. Selvsagt er det andre faktorer som er minst like viktige, men jeg vil likevel hevde at uansett hvordan man vrir og vender på det så er lønnen svært viktig for folk. Jeg har forståelse for at mange ikke har anledning til å gå ned i lønn på grunn av faste utgifter. Men kanskje hadde enda flere hatt drømmejobben om de hadde tatt sjansen på å velge en mer interessant jobb – til tross for en noe lavere lønn, sier Per Bergerud. Kontaktpersoner PAMA Per Bergerud, adm. direktør Tel. +47 400 21 450 per.bergerud@proffice.no Stein Andrè Haugerud, viseadm. direktør Tel. +47 400 21 440 stein.andre.haugerud@proffice.no For tilgang til hele undersøkelsen og rapporten: www.proffice.no Eller kontakt: Ingvild Mørkved, markedsansvarlig Tel. +47 400 21 412 ingvild.morkved@proffice.no Om PAMA Står for Proffice Arbeidsmarkedsanalyse. Omfattende spørreundersøkelse blant både ansatte og bedriftsledere om arbeidsrelaterte temaer. Har kommet ut to ganger årlig siden 2005. Alle rapporter kan lastes ned på www.proffice.no. I PAMA nr 10 har 1129 ledere og 1307 arbeidstakere. Resultatene er brutt ned på ulike demografiske variabler. Om Proffice Proffice er den nordiske bemanningsspesialisten med nærmere 100 kontorer og 12 000 medarbeidere. Selskapet jobber innen personalutleie, rekruttering og omstilling. Proffice-aksjen er notert på Stockholmsbørsen. Med nærmere 30 avdelingskontorer er Proffice representert i hele Norge.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker