Proffice: Ansatte i Hedmark og Oppland minst fornøyde med sjefen

Seks av ti arbeidstakere i Hedmark og Oppland er misfornøyde med sjefen, men er likevel blant de yrkesaktive i landet som trives best på jobb. Samtidig ligger yrkesaktive hedmarkinger og opplendinger på landstoppen i å baksnakke sjefen og tar seg oftest røykepauser.

P R E S S E M E L D I N G
Oslo 4. desember 2008

Trivselen på jobb er høy for arbeidstakere i Hedmark og Oppland, men det er ikke på grunn av sjefen. Det er en av konklusjonene i en ny, omfattende arbeidsmarkedsundersøkelse blant bedriftsledere og arbeidstakere i Norge, Sverige og Finland. Undersøkelsen er utført av Visendi for bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice.

Ifølge undersøkelsen svarer ni av ti arbeidstakere at de trives på jobb, og en av tre oppgir at sjefen ikke er en del av det sosiale miljøet på jobben. Lederne i Hedmark og Oppland på sin side skiller seg ut som de med lavest selvtillit i landet. Kun fire av fem ledere i Hedmark og Oppland er fornøyde med seg selv som sjef, sammenliknet med landsgjennomsnittet hvor ni av ti sjefer ser på seg selv som en god sjef.

Annenhver bedriftsleder i Hedmark og Oppland tror at de blir baksnakket av de ansatte. Sammenliknet med Agder og Rogaland hvor syv av ti sjefer tror det samme, er sjefene i Hedmark og Oppland blant de mest godtroende i landet. For arbeidstakerne i regionen ligger nemlig på topp i å baksnakke sjefen. Så mange som fire av fem opplendinger og hedmarkinger baksnakker nemlig lederen sin.

En av fem arbeidstakere i Hedmark og Oppland tar seg ofte røykepauser i løpet av en arbeidsdag. Sammenliknet med for eksempel Vestlendingene, hvor bare en av ti gjør det samme, ligger de dermed på topp i landet. Men sjefene i regionen ser på dette som en av de mindre alvorlige frihetene de ansatte tar seg, i tillegg til å gå tidlig på fredager og å la jobben holde privatlivet med viskelær, lim, kulepenner, blyanter og blekkpatroner. I Hedmark og Oppland ser lederne på det å gå private ærender i arbeidstiden og å surfe på private ting på nettet som de mest alvorlige frihetene ansatte tar seg.

I Norge har 1158 ledere og 2343 arbeidstakere i både privat og offentlig sektor deltatt i undersøkelsen. Noen av funnene på landsbasis viser at:

• 7 av 10 norske ledere har unngått å ta tak i et problem på jobb for å unngå å lage dårlig stemning
• 4 av 10 norske ledere har tatt beslutninger som er mer tilfredsstillende for de ansatte enn for bedriftens lønnsomhet for å være godt likt blant sine ansatte
• Halvparten av norske ledere har ønsket at de ikke var sjef i løpet av det siste året
• Norske ledere synes det er verre å måtte involvere seg i ansattes personlige problemer enn å nedbemanne
• Hele 6 av 10 ledere i landets mediebedrifter og innen helse- og omsorgssektoren har ønsket at de var noe helt annet enn sjef det siste året, spesielt i forbindelse med oppsigelser

Ønsker seg vekk fra sjefsstolen
- Jeg tror det er mange som har hatt en følelse av at norske ledere er noe mykere enn sine nordiske kolleger, og nå har vi fått det ettertrykkelig dokumentert. Men at de er såpass konfliktsky som de innrømmer her, det overrasker meg faktisk, sier Per Bergerud, administrerende direktør i Proffice.

I tillegg til å dukke unna problemer, og til tider prioritere ansatte foran lønnsomhet, viser resultatene at halvparten av alle ledere har opplevd situasjoner det siste året som har gjort at de ønsket de ikke var sjef. Og når de blir spurt om årsaken, viser det seg at de verste situasjonene er i forbindelse med ansattes personlige problemer der lederen må involvere seg emosjonelt. Dette oppleves som tøffere enn både oppsigelser og endringer i organisasjonen, som kommer på de to neste plassene.

- Det kan hende at de gode tidene har fått norske ledere til å lene seg godt tilbake, men jeg tror at de nå må belage seg på tøffere tider, og på å bli tøffere, sier Bergerud.

Kvinnelige ledere svarer i større grad enn sine mannlige kolleger at de har opplevd at de skulle ønske de ikke var sjef, og dersom man ser på bransjer er det i landets mediebedrifter og innen helse- og omsorgssektoren det er mest utfordrende å lede.

Ønsker direkte, rettferdige og lydhøre sjefer
Undersøkelsen blant arbeidstakerne viser samtidig at det ikke nødvendigvis er en mest mulig kameratslig sjef de ønsker seg. Når de blir spurt om hvilke egenskaper de setter høyest hos sine ledere, svarer 6 av 10 at de ønsker en sjef som er ”direkte og ærlig, selv om tilbakemeldingene ikke alltid er positive”. Også lederne er enig i at dette er den viktigste egenskapen til en sjef, og på de to neste plassene følger ”rettferdig” og ”lydhør”.

- Dette viser at norske ledere ikke trenger å være engstelige for å ta tak i problemer eller gi negative tilbakemeldinger, så lenge det oppleves som konstruktivt blant de ansatte, sier Per Bergerud.


Kontaktpersoner:
Adm. direktør Per Bergerud,
Tlf. 400 21 450, e-post per.bergerud@proffice.no
For tilgang til hele undersøkelsen og rapporten:
Markedsrådgiver Ingvild Mørkved,
Tlf. 400 21 412, e-post: ingvild.morkved@proffice.no

Kontaktperson, Hedmark / Oppland
Salgssjef Monika Vigerust
Tlf: 400 21 481, e-post: monika.vigerust@proffice.no


Om PAMA
Står for Proffice Arbeidsmarkedsanalyse. Omfattende spørreundersøkelse blant både arbeidstakere og ledere, om arbeidsrelaterte temaer, som har kommet ut to ganger årlig siden 2005. Tidligere temaer har vært fravær og arbeidsmoral, kvinner og graviditet, arbeidsinnvandring, sosial dumping og bruk av sommervikarer. I PAMA nr 8 har 1158 ledere og 2343 arbeidstakere deltatt og resultatene er delt inn etter privat/offentlig sektor, kjønn, bedriftens størrelse, bransje og geografiske plassering.

Om Proffice
Proffice er den nordiske bemanningsspesialisten med over 100 kontorer og mer enn 10.000 medarbeidere. Selskapet jobber innen personalutleie og rekruttering, samt karriere og utvikling. Proffice-aksjen er notert på Stockholmsbørsen. Med nærmere 30 avdelingskontorer er Proffice representert i hele Norge. Se www.proffice.no for mer informasjon.

Abonner