Proffice Care utvider sin virksomhet og satser på spesialsykepleiere

Proffice Care, nordisk spesialist på helsebemanning, utvider sitt virksomhetsområde i Norge og starter rekruttering og formidling av både sykepleiere og spesialsykepleiere.

– Det finnes et stort behov for våre tjenester i Norge – og i hele Norden. Vår ambisjon er å være en del av løsningen på sykepleiermangelen, sier Lars E. Jacobsen, leder for Proffice Care i Norge.

Han mener satsingen på sykepleiere er et naturlig skritt for Proffice Care i Norge, som de siste årene har bygget en sterk virksomhet innen legebemanning.

Proffice Care er også virksomme i Sverige og er et av de største nordiske bemannings- og rekrutteringsselskapene for leger, sykepleiere og legesekretærer.

– Mangelen på sykepleiere er stor både i Norge og i Sverige. De fleste sykehusene er i dag avhengig av innleid personell. Ved å være operative i begge de nordiske landene kan vi møte behovet i hele Norden, sier Lars E. Jacobsen.

Arne Granheim som har lang erfaring fra bemanningsbransjen og Cathrine Harlem, tidligere intensivsykepleier ved OUS i Oslo, er ansvarlige for Proffice Care sin satsing på rekruttering og formidling av sykepleiere og spesialsykepleiere.

Spesialsykepleiere innen IVA og operasjon er mangelvare på mange sykehus, og det er her vi ønsker å bidra. Vi har gode kandidater som vi allerede nå kan tilby sykehusene.

– Det finnes over 100 sykehus i Norge og de fleste etterspør spesialt IVA- og operasjonssykepleiere. Allerede i dag kan vi formidle oppdrag til sykehus over hele landet, avslutter Arne Granheim.

For mer informasjon kontakt:

Lars E. Jacobsen, leder for Proffice Care, Norge +4792601437, lars.jacobsen@profficecare.no
Anna Svanberg, VD for Proffice Care, +46708741533, anna.svanberg@profficecare.se 

Proffice Care AS er Norges største leverandør av legespesialister til norske sykehus. I tillegg leverer vi legevikarer til kommuner og institusjoner. Proffice Care AS er en stabil og ressurssterk arbeidsgiver med fokus på personlig behandling og service for kunder og medarbeidere. Proffice Care inngår i Profficekonsernet, et av Nordens største spesialistselskaper innen bemanning med over 10 000 ansatte. Med engasjement og lydhørhet hjelper vi mennesker og bedrifter å finne løsninger for videre utvikling. Proffice-aksjen er notert på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker