Proffice Norge skriver avtale med Forsvaret

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har skrevet en nasjonal rammeavtale med Proffice Norge. Avtalen gjelder Forsvaret, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet og omfatter personalutleie innen administrative tjenester, bygg/anlegg, teknisk/produksjon, lager/logistikk, samt IT brukerstøtte og drift.

- Proffice skal sikre tilgangen på kvalifisert personell ved korttidsfravær , ferie og andre ekstraordinære situasjoner der det kreves flere ressurser. Innen IT-sektoren skal vi levere mer langsiktige bemanningsløsninger, sier Per Bergerud, adm. direktør for Proffice Norge.

Proffice er valgt som A-leverandør innen Bygg og anlegg, tekniske tjenester og lager/logistikk, og som B-leverandør innen Administrative vikartjenester , samt kategorien IT Brukerstøtte og drift.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for anskaffelse, understøttelse og avhending av alle våpensystemer i Forsvaret. Dette innbefatter også et bredt spekter av tjenester innen forsyning og tyngre vedlikehold.

Organisasjonen har cirka 3.000 ansatte og har budsjett på om lag 14 milliarder kroner årlig.

- Vår oppgave er å sikre at Forsvaret gjennom effektiv logistikk kan ivareta en høyest mulig operativ evne, sier Espen Brochmann, Prosjektleder i FLO.
 

Rammeavtalen gjelder fra 15.april 2011 og har en varighet på 3 år med mulighet for 1 års forlengelse.

For mer informasjon, kontakt:

Per Bergerud, adm.dir. Proffice Norge

per.bergerud@proffice.no  +47 400 21 450

Stein Andrè Haugerud, viseadm. dir. Proffice Norge

stein.andre.haugerud@proffice.no  +47 400 21 440

Espen Brochmann, Prosjektleder FLO

ebrochmann@mil.no  +47 488 95 908

Proffice er det spesialiserte bemanningsselskapet med over 10 000 medarbeidere i Norden. Med engasjement og lydhørhet hjelper vi mennesker og bedrifter å finne løsninger for utvikling. Vi tilbyr tjenester innen Personalutleie, Rekruttering & Omstilling. Profficeaksjen er notert på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com

Tags:

Abonner