Proffice skaffer en ny jobb hvert fjerde minutt

Raskere vekst enn markedet og høyere lønnsomhet. Det er Proffice sitt mål frem mot 2013, når omsetningen skal ha økt fra 4 til 7 milliarder.  
 
- Det gjør vi gjennom organisk vekst, oppkjøp og spesialisering. Vi vil også gjøre oss enda mer attraktive for små- og mellomstore bedrifter. Jeg er stolt over å kunne fortelle at Proffice skaffer en ny jobb til en arbeidssøker hvert fjerde minutt, sier konsernsjef i Proffice, Lars Kry.

Hensikten med den strategiske agendaen som lanseres idag, er at Proffice skal fremstå enda tydeligere som et og samme konsern i det nordiske markedet. Samtidig gjennomfører Proffice en gjennomgripende omorganisering hvor beslutningsveiene kortes ned, og de ulike datterselskapenes spesialistkompetanse løftes frem. Innen spesialistmerkevaren Dfind skapes to spesialistområder; Dfind IT innriktett mot kvalifiserte IT-spesialister og Dfind Finance, som fokuserer på kvalifiserte økonomer. Dfind Finance-konseptet gir ekspansjonsmuligheter og skalerbarhet, og i neste steg vil selskapet etableres i Norge. Innen Dfind Finance oppretter Proffice i tillegg forretningsområdet Dfind Executive som skal fokusere på lederrekruttering og interim management.
 
Samordningen på nordisk nivå gjelder også et felles IT- og forretningssystem for hele Norden, en felles HR-organisasjon og en felles nordisk kommunikasjonsavdeling. For å ytterligere understreke enhetligheten har Proffice tatt frem en ny merkevarestrategi med en ny grafisk identitet og lanserer i løpet av kort tid en digital satsning for å bli mer attraktive for jobbsøkere.
 
Lars Kry medgir at Proffice ambisjon for de kommende årene er høy. Den nordiske bemanningsbransjen forventes å vokse, og målet er at Proffice skal vokse 5 prosentenheter raskere enn markedet med opprettholdt lønnsomhet. Målet er å nå en omsetning på 7 milliarder 2013.
 
- Vi vil skape muligheter for vekst og utvikling for mennesker og bedrifter. Proffice skal oppfattes som Nordens mest fremgangsrike bemanningsselskap, sier Lars Kry.


Langsiktige mål for Proffice

Markedsmål: Vi skal vokse raskere enn bemanningsmarkedet i de prioriterte segmentene vi er representert i, gjennom en balansert kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp.  

Kundemål: Kundene skal oppfatte oss som markedets beste bemanningsselskap innen de segmentene vi har valgt å virke innen.

Personalmål: Vi skal attrahere det beste personalet i bemanningsbransjen, som stadig utvikles via intreressante arbeidsoppgaver hos attraktive kunder og gjennom et tydelig og verdistyrt lederskap.

Finansielle mål: Vi skal over tid sikkerstille en finansiell stabilitet som muliggjør egenfinansiert ekspansjon og en attraktiv investering for våre eiere.  


For mer informasjon, kontakt:
Lars Kry, VD og konsernsjef, Proffice AB, +46 8 787 17 00, lars.kry@proffice.com
 
 
Proffice er det spesialiserte bemanningsselskapet med over 10 000 medarbeidere i Norden. Vi tilbyr personalutleie, rekruttering & omstilling. Profficeaksjen er notert på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com.


Last ned bilde av konsernsjef Lars Kry her: http://www.cisionwire.se/proffice/bild/lars-kry--vd-och-koncernchef-proffice/ayp0

Last ned ny Proffice logo her: http://www.cisionwire.se/proffice/bild/proffice-nya-logotype/5Oah

Abonner

Dokumenter og linker