Alipes erverver Nordens ledende butikkjeder innen barn- og babyprodukter

Alipes AB (”Alipes”) - et investeringsselskap som finansieres av Inter IKEA og IKANO - erverver en majoritetspost i Reflex AS (”Reflex”) via kjøp av eksisterende aksjer samt nyemisjon. Reflex kontrollerer svenske Rexinus AB (”Rexinus”). Reflex og Rexinus driver detaljhandels-, franchise- og grossistvirksomhet innen barn- og babyprodukter i Norge og Sverige. Dyvi Invest AS (”Dyvi”) som var den største eieren i Reflex før Alipes inntreden, vil fortsette som en betydelig aksjonær. Den norske virksomheten består av 25 heleide butikker samt 75 franchisebutikker under konseptene Barnas Hus, Reflex og Fru Lyng. Den svenske virksomheten består av 15 heleide butikker samt 14 franchisebutikker under konseptene Babyland og Barnens Hus. Konsernsjef for gruppen blir Torstein Schroeder. Han har tidligere erfaring som Adm. direktør i Gresvig Sport samt sentrale lederposisjoner i Reitangruppen; bl.a. Adm. direktør i Reitan Servicehandel og Narvesen Norge AS. Tor-Olav Sunde og Rolf Ericsson fortsetter med ansvar for henholdsvis den norske og den svenske virksomheten. ”Alipes har fulgt markedet for barn- og babyprodukter i en lang periode, og vi anser dette som en unik mulighet til å delta i utviklingen av den ledende nordiske detaljhandelsaktøren innenfor dette segmentet. Vi er overbevist om at vi kan bidra til en fortsatt fremgangsrik ekspansjon av virksomheten. Denne avtalen er positiv for så vel kunder som ansatte, leverandører og franchisetagere”, sier Richard Silén og Christian Riisberg i Alipes. ”Gjennom partnerskapet med Alipes skaper vi et fantastisk utgangspunkt for videre vekst og lønnsomhet for selskapet. Dette er ikke en exit for oss da Dyvi fortsetter som langsiktig og aktiv eier. Sammen med Alipes vil vi skape forutsetninger for ytterligere å styrke selskapets forretningsmodell og nettverk av butikker”, sier Patrick Sandahl i Dyvi. ”Alipes representerer en eier med erfaring og kompetanse innen detaljhandel og deler vårt syn på hvordan virksomheten skal videreutvikles”, sier Tor-Olav Sunde som har bygget opp Reflex siden 1993 og som var en drivende kraft bak sammenslåingen av Reflex og Barnas Hus i 2008. ”Reflex og Rexinus er spennende selskaper med en sterk posisjon innen sine markedsområder i Norge og Sverige. Jeg ser frem til å fortsette arbeidet med utvikling av strategi, konsept og kundetilbud sammen med organisasjonene i begge land”, sier påtroppende Konsernsjef Torstein Schroeder. Partene er enige om ikke å offentliggjøre vilkår for transaksjonen.

Abonner

Dokumenter og linker