Gi litt og få mye igjen

Fleksible arbeidsordninger er avgjørende for produktivitet

Nesten fire av fem av de norske deltakerne i undersøkelsen mener at fleksible arbeidsordninger er et viktig tiltak for å oppnå høyere produktivitet (79 %), ifølge den nyeste undersøkelsen fra Regus. Dette resultatet bekrefter at uansett økonomisk klima, og spesielt i ustabile økonomiske tider, tenker bedrifter stadig gjennom hvilke strategier de kan iverksette for å oppnå høyere effektivitet og produktivitet.

Eksperter ser ut til å enes om et antall vanlige tiltak for å forbedre produktiviteten: fleksible arbeidsordninger, arbeid i nettskyen, kunnskapsforvaltning, bedre kommunikasjon, opplæring og helsetiltak som å gi ansatte muligheten til å sykle eller gå til jobben. [1]

Denne nyeste undersøkelsen, der mer enn 20 000 toppledere og bedriftseiere i 95 land ble spurt, så nærmere på fleksible arbeidsordninger. Det undersøkelsen viste, var at forretningsfolk er av den oppfatningen at fleksible arbeidsordninger bedrer de ansattes produktivitet gjennom å redusere ubrukt kontorplass og fjerne behovet for pendling. Dessuten er det med på å gjøre de ansatt mer effektive. Deltakerne i undersøkelsen sier for eksempel at fleksible arbeidsordninger utvikler større ansvarsfølelse, bedrer evnen til å ta avgjørelser og fremmer kreativitet.

Blant de andre funnene var følgende:

  • 79 % av de norske deltakerne i undersøkelsen mener at fleksible arbeidsordninger forbedrer produktiviteten sammenlignet med 75 % globalt.
  • I Norge mener 81 % at fleksible arbeidsordninger utvikler en større ansvarsfølelse og bedre tidsstyring.
  • Fleksible arbeidsordninger forbedrer også evnen til å ta avgjørelser med tanke på kvalitet (68 %) og hastighet (69 %).
  • Fleksible arbeidsordninger fremmer kreativitet (78 %).
  • Fleksible arbeidsordninger er også positivt med tanke på inntektsbringende forretningsforbindelser (73 %).

Alf Astrup, Country Manager hos Regus sier følgende om undersøkelsen: "Analytikere peker på en rekke faktorer som har vist seg å påvirke produktiviteten i større grad enn andre. Fleksible arbeidsordninger, som også fremmer kreativitet og nettverksbygging, er det viktigste. Dette er noe bedrifter over hele verden klar over.

"Bedriftene vet at fleksible arbeidsordninger forbedrer produktiviteten, og at det skyldes en blanding av mange ulike faktorer, med alt fra bedre tidsstyring og ansvarsfølelse til redusert stress. Tatt i betraktning at fleksible arbeidsordninger også reduserer ubrukt kontorplass betraktelig, er det en løsning som lønner seg for bedrifter som ønsker å gjøre kostnadsbesparelser og bedre de ansattes produktivitet og tilfredshet."


[1] The Guardian, How cloud-based products improve business productivity, 2013; Time, How Data Analysis Boosts Productivity, 9. september 2013; Forbes, 7 Management Practices That Can Improve Employee Productivity, 17. mai 2013; The vital 6 percent, NESTA, 2009; Training Mag, Training for Productivity, 15. august 2012

Regus er den globale leverandøren av kontorløsninger.

Nettverket på mer enn 1700 forretningssentre i 100 land tilbyr praktiske og fullt utstyrte kontorplasser av høy kvalitet, enten man trenger et sted å jobbe i noen minutter eller i noen år. Bedrifter som Google, Toshiba og GlaxoSmithKline velger Regus, slik at de kan arbeide fleksibelt og gjøre virksomheten mer fremgangsrik.

Det viktigste ved fleksible arbeidsordninger er at det skal være praktisk, så Regus er der de 1,5 millioner medlemmene har behov for det –  enten det er bysentra, drabantbyer, kjøpesentre eller butikker, jernbanestasjoner, bensinstasjoner eller samfunnshus.

Regus ble etablert i Brussel i Belgia i 1989. Hovedkontoret ligger i Luxembourg, og selskapet er børsnotert i London. Du finner mer informasjon på:

www.regus.com

Om oss

Regus er verdens største leverandør av innovative kontorløsninger. Regus tilbyr alt fra fullt utstyrte kontorer til profesjonelle møterom, business lounges og videokonferanserom. Regus tilbyr en ny måte å arbeide på, enten det er hjemmefra eller fra kontoret. Selskaper som Google, GlaxoSmithKline og Nokia samt tusenvis av små og mellomstore bedrifter i vekst drar nytte av å outsource sine kontorer og arbeidsplasser til Regus. Over 1 000 000 kunder bruker Regus' kontorer daglig. Regus finnes på til sammen 1200 steder i 550 byer i 92 land. Det gjør det mulig for kunder og bedrifter å arbeide hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst måte. For mer informasjon se www.regus.no

Multimedia

Multimedia