Lykkeligere og mer produktiv med bedre balanse mellom jobb og privatliv

Ny og banebrytende Regus-indeks stadfester at ansatte har oppnådd en bedre balanse

Flere forretningsfolk i Norge oppgir at de har fått bedre balanse mellom jobb og privatliv. Dette kommer frem av Regus Work-Life Balance Index, som ble utgitt i dag. Til tross for at man arbeider hardere enn noen gang, er man mer fornøyd med jobben enn tidligere, og de fleste føler at de har nok tid til å være hjemme eller drive med fritidsaktiviteter. Indeksen stiller indikatorer for jobbtilfredshet og hva de spurte synes om den totale balansen mellom jobb og privatliv opp mot virkelige data som arbeidstimer og reisevei i en global undersøkelse som omfatter over 16 000 arbeidstakere i over 80 land. Den norske indeksen for balanse mellom jobb og privatliv er 31 poeng høyere enn gjennomsnittet. 

Studien viser følgende:

  • Den gjeldende poengsummen for den norske indeksen er på 155 poeng, noe som er godt over det globale gjennomsnittet på 124 poeng.
  • Over halvparten av arbeidstakerne er mer tilfredse med jobben (76 %), og størstedelen er fornøyd med hvor mye tid de har til å være hjemme eller drive med fritidsaktiviteter (68 %).
  • Størstedelen av arbeidstakerne (79 %) oppgir at de får gjort mer på jobben nå sammenlignet med 2010, noe som bekrefter forbindelsen mellom en god balanse mellom jobb og privatliv og produktivitet.
  • Over en tredjedel (37 %) av de spurte sier at bedriftene har prøvd å korte ned på tiden det tar arbeidstakerne å reise til og fra jobb, med tanke på den ekstra belastningen en lang reisevei kan være.

En god balanse mellom jobb og privatliv er avgjørende for at ansatte skal ha et sunt og godt liv, men denne indeksen er banebrytende ved at den viser at dette også er viktig for at bedriften skal vokse. Undersøkelsen gir håndfaste bevis på at produktivitet er koblet til en bedre og mer fleksibel livsstil, og understreker hvor viktig det er at alle bedrifter ser nærmere på sine egne arbeidsordninger.

Olivier de Lavalette, Europasjef hos Regus sier følgende: "Utgivelsen av vår nye Work-Life Balance Index bringer med seg den oppløftende nyheten om at arbeidstakere synes at det er en stadig bedre balanse mellom jobb og privatliv. Etter den økonomiske kollapsen som fant sted før 2010 og de vanskelige økonomiske tidene som fulgte, er det ikke overraskende at arbeidstakerne melder om at de har det bedre nå. Blant annet er det nå færre bekymringer knyttet til jobbsikkerhet i enkelte sektorer, sammenlignet med da krisen startet. Undersøkelser som Regus nylig har utført, bekrefter også at optimismen til bedriftene er i ferd med å stabilisere seg. Undersøkelsen bekrefter også at tilfredse arbeidstakere er mer produktive, og en overbevisende majoritet av de spurte sier at de får mer gjort mer nå enn i 2010.”

"Etter hvert som de økonomiske forholdene forbedres og jobbmarkedet blir mer dynamisk, kan ikke bedrifter som ønsker å beholde og ansette de beste folkene, ignorere verdien av å ha et omdømme som en bedrift der man har en god balanse mellom jobb og privatliv. I tillegg til dette har bedrifter fått større fokus på resultater i løpet av den økonomiske krisen, og mange av dem velger mer utradisjonelle arbeidsordninger og ønsker å øke effektiviteten ved å gi arbeidstakerne større fleksibilitet. Et tiltak som blir stadig mer populært, er å kutte ned på tiden det tar arbeidstakerne å reise til og fra jobben, gjennom å introdusere mer fleksible arbeidsordninger.

"Enten disse tiltakene innebærer at arbeidstakeren kan reise utenom rush-trafikken, arbeide fra beliggenheter nærmere der de bor, eller tilbringe mer tid med familien sin, så er det ingen tvil om at det å gi arbeidstakerne muligheten til å arbeide slik det passer den enkelte, anses som en stadig viktigere faktor for å fremme produktivitet og tilfredshet." Slutt Olivier de Lavalette

Pressekontakt:

Eric Uggla, mail eric@bondpremea.com, telefon +46 704 151525

Om Regus

Regus er verdens største leverandør av innovative kontorløsninger. Regus tilbyr alt fra fullt utstyrte kontorer til profesjonelle møterom, business lounges og videokonferanserom. Regus tilbyr en ny måte å arbeide på, enten det er hjemmefra eller fra kontoret. Selskaper som Google, GlaxoSmithKline og Nokia samt tusenvis av små og mellomstore bedrifter i vekst drar nytte av å outsource sine kontorer og arbeidsplasser til Regus. Over 1 000 000 kunder bruker Regus' kontorer daglig. Regus finnes på til sammen 1200 steder i 550 byer i 95 land. Det gjør det mulig for kunder og bedrifter å arbeide hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst måte. For mer informasjon se www.regus.no

Regus Work-Life Balance Index

Undersøkelsen rettet seg mot over 16 000 forretningsfolk i over 80 land basert på Regus' globale kontaktdatabase. Regus' globale kontaktdatabase på over én million forretningsfolk over hele verden er svært representativ for toppledere og daglige ledere i bedrifter over hele verden. De spurte ble stilt spørsmål om arbeidstider, tilfredshet når det gjelder den mengden tid de kan tilbringe hjemme eller sammen med familien, og hvorvidt de har merket noen forbedringer i balansen mellom jobb og privatliv. Indeksen kalibrerer disse dataene og stiller dem opp mot en verdi på 100 som ble angitt i 2010. Undersøkelsen ble håndtert og administrert av den uavhengige organisasjonen MindMetre, www.mindmetre.com

Tags:

Om oss

Regus er verdens største leverandør av innovative kontorløsninger. Regus tilbyr alt fra fullt utstyrte kontorer til profesjonelle møterom, business lounges og videokonferanserom. Regus tilbyr en ny måte å arbeide på, enten det er hjemmefra eller fra kontoret. Selskaper som Google, GlaxoSmithKline og Nokia samt tusenvis av små og mellomstore bedrifter i vekst drar nytte av å outsource sine kontorer og arbeidsplasser til Regus. Over 1 000 000 kunder bruker Regus' kontorer daglig. Regus finnes på til sammen 1200 steder i 550 byer i 92 land. Det gjør det mulig for kunder og bedrifter å arbeide hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst måte. For mer informasjon se www.regus.no

Dokumenter og linker