Optimismen fortsetter å stige i takt med at bedrifter tenker på effektive bidrag til vekst

Bedrifter vil fortsatt redusere de faste utgiftene uten at vekstmulighetene hemmes

Dette kommer frem av Regus Business Confidence Index.

Optimismen hos norske bedrifter har ytterligere steget to indekspoeng til 138 siden september, ifølge globale Regus Business Confidence Index. Selv om bedriftene som rapporterte økte inntekter, falt til 65 % sammenlignet med 68 % for seks måneder siden, har antall bedrifter som rapporterte økt fortjeneste (65 %), økt med 9 %. Bedrifter er oppmerksomme på at de må holde kostnadene nede for å få en bærekraftig vekst, og de har derfor identifisert følgende tiltak som de mest kostnadseffektive i de kommende månedene: økt bruk av forretningstjenester der de kun betaler for det de bruker, mer salg gjennom tredjeparter og økt bruk av cloud-basert IT. 

  • Når de ser tilbake, oppgir norske bedrifter at vanskelig tilgang til kapital (69 %) var hovedgrunnen til at det gikk dårlig med bedriften under de økonomiske nedgangstidene, etterfulgt av betaling for unødvendige kontorlokaler (48 %).
  • Deltakerne i undersøkelsen oppga økt bruk av forretningstjenester der de kun betaler for det de bruker (67 %), mer salg gjennom tredjeparter (57 %) og økt bruk av cloud-basert IT (43 %) som områdene der selskapet kunne spare mest uten at vekstmulighetene svekkes.

  • Norske bedrifter rapporterer at en større kundebase (79 %) og økt bruk av fleksible arbeidsplasser (43 %) vil bidra mest til å forbedre bedriftens stabilitet slik at den får mulighet til å vokse.
  • Globalt sett er Business Confidence Index-vurderingen lavere for småbedrifter (107) enn for større bedrifter (124).

Olivier de Lavalette fra Regus sier følgende: "Optimismen hos norske bedrifter fortsetter å stige. I tillegg til dette er det flere bedrifter som rapporterer om en økning i fortjeneste, selv om inntektstallene har falt noe. For å kunne utnytte vekstmulighetene på en bærekraftig måte vil imidlertid bedrifter over hele verden fortsatt prøve å redusere de faste utgiftene uten at vekstmulighetene hemmes.

"En stor andel bedrifter mener særlig at kostnadene av unødvendige kontorlokaler var en av de største byrdene under de økonomiske nedgangstidene, og de bekrefter at økt bruk av fleksible arbeidsplasser kan bidra til stabilitet, slik at bedriften får mulighet til å vokse. Med lett tilgjengelige ordninger for fleksible arbeidsplassløsninger på markedet er det ingen tvil om at flere og flere bedrifter vil dra fordel av raskere og mer skalerbare ordninger i årene som kommer."

Pressekontakt:

Eric Uggla, mail eric@bondpremea.com, telefon +46 704 151525

Regus Business Confidence Index

I hver utgave av Regus Business Tracker-rapporten presenteres en oppdatert Business Confidence Index. Denne indeksen er en måling basert på en samling uttalelser om hvor positivt bedriftene ser på fremtiden, samt trender når det gjelder inntekter og fortjeneste kombinert med synspunkter på den forventede økonomiske oppgangen i de kommende månedene. Målet er å gi bedrifter informasjon om resultatene av undersøkelsen. Standarden som det måles opp mot, ble satt til 100 i den første utgaven av Regus Business Tracker i september 2009.

Om Regus

Regus er verdens største leverandør av innovative kontorløsninger. Regus tilbyr alt fra fullt utstyrte kontorer til profesjonelle møterom, business lounges og videokonferanserom. Regus tilbyr en ny måte å arbeide på, enten det er hjemmefra eller fra kontoret. Selskaper som Google, GlaxoSmithKline og Nokia samt tusenvis av små og mellomstore bedrifter i vekst drar nytte av å outsource sine kontorer og arbeidsplasser til Regus. Over 1 000 000 kunder bruker Regus' kontorer daglig. Regus finnes på til sammen 1200 steder i 550 byer i 95 land. Det gjør det mulig for kunder og bedrifter å arbeide hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst måte. For mer informasjon se www.regus.no

Om oss

Regus er verdens største leverandør av innovative kontorløsninger. Regus tilbyr alt fra fullt utstyrte kontorer til profesjonelle møterom, business lounges og videokonferanserom. Regus tilbyr en ny måte å arbeide på, enten det er hjemmefra eller fra kontoret. Selskaper som Google, GlaxoSmithKline og Nokia samt tusenvis av små og mellomstore bedrifter i vekst drar nytte av å outsource sine kontorer og arbeidsplasser til Regus. Over 1 000 000 kunder bruker Regus' kontorer daglig. Regus finnes på til sammen 1200 steder i 550 byer i 92 land. Det gjør det mulig for kunder og bedrifter å arbeide hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst måte. For mer informasjon se www.regus.no

Abonner

Dokumenter og linker