Avtalen mellom REMA 1000 og Lidl i havn

Oslo, 7. juni 2008Pressemelding
Avtalen mellom REMA 1000 og Lidl i havn


(Oslo 7. juni 2008) I går sluttførte REMA 1000 og Lidl forhandlingene om overtagelse. Fra 17. juni åpner 46 nye REMA 1000-butikker over hele landet i de tidligere Lidl-lokalene.

- Nå er vi veldig glade, sier Ole Robert Reitan i REMA 1000. Etter at avtalen om oppkjøp av Lidl ble inngått, har vi tenkt kontinuerlig på hvordan overtakelsen best skal komme våre kunder, kjøpmenn og ansatte til gode. Nå er endelig overtakelsen et faktum, og vi kan begynne arbeidet med å realisere nesten 3 måneders forberedelser.

REMA 1000 kunngjorde 14. mars 2008 oppkjøpet av Lidl Norge. Tiden etter at avtalen ble inngått, har gått med til å planlegge i detalj hvordan Lidls butikker best kan integreres i REMA 1000. 46 av de tidligere Lidl-butikkene blir i disse dager gjort om til REMA 1000-butikker. De lokalene som ikke benyttes, vil fremleies til andre aktører i detaljhandelen.

- Ved kontraktsinngåelsen påtok vi oss ansvaret for alle Lidls ansatte, forteller Reitan. Disse er nå ansatt i REMA 1000 og behandles sidestilt med øvrige REMA 1000-ansatte.

- Vi gleder vi oss til å gjøre REMA 1000 tilgjengelig for enda flere kunder, sier Reitan.


Ytterligere informasjon eller kommentarer:
Brynjar Hovstein, Regionsdirektør region Midt-Norge, 915 15 005Vedlegg

Butikkoversikt

Abonner

Dokumenter og linker