REMA 1000 kjøper EDEKA DANMARK

PRESSEMELDING

Oslo, den 20. desember 2007

REMA 1000 kjøper EDEKA DANMARK

Detalj- og grossistvirksomheten EDEKA DANMARK, som i dag har en markedsandel på 10 % i Danmark, blir fra 1. januar 2008 en del av Reitangruppen. Reitangruppen utvider gjennom REMA 1000 Danmark AS sin aksjeandel fra 33,3 % til 85 % i EDEKA DANMARK. Reitangruppen driver i Danmark konseptene 7-Eleven, YX, Uno-X og REMA 1000. REMA 1000 skal som det største Reitankonseptet i Danmark, drive EDEKA DANMARK videre med fokus på effektiv distribusjon av dagligvarer. I forbindelse med salget skifter selskapet navn til Reitan Distribution A/S.

REMA 1000 Danmark blir hovedaksjonær i Reitan Distribution A/S med 85 %, mens Danske Købmænd, EDEKA ZENTRALE og EDEKA NORD får 5 % hver.

Sterkt internasjonalt innkjøpssamarbeid
Reitangruppen har siden 2004 hatt et tett innkjøpssamarbeid med EDEKA Zentrale i Hamburg. - Den nye eierstrukturen gir de beste forutsetninger for at dette samarbeidet kan utvikles videre i årene som kommer, sier Ole Robert Reitan.

Økt effektivitet i REMA 1000 Danmark
- Med økt fokus på effektivitet, rasjonalitet og generell REMA-filosofi, forventer jeg at vi i 2008 skal kunne bli en enda sterkere og mer konkurransedyktig aktør på det danske markedet, sier Ole Robert Reitan. - REMA 1000 har det siste året hatt en fantastisk vekst i Danmark, og gjennom oppkjøpet av EDEKA DANMARK ser vi lyst på fremtiden.

Økt fokus på EDEKA’s butikkonsepter
Med det fortsatte eierskap fra A/S Danske Købmænd ønsker både Reitangruppen og A/S Danske Købmænd å understreke ønsket om et sterkt, fremtidig samarbeid, hvor Reitangruppen kan tilføre kunnskap både innenfor detalj og logistikk, mens A/S Danske Købmænd, gjennom salget av 28,3 % av aksjene i EDEKA DANMARK, får frigjort kapital til å videreutvikle EDEKA’s butikkonsepter Aktiv Super, Merko, Fokus og Complet. A/S Danske Købmand eies av de selvstendige kjøpmennene som er tilsluttet EDEKA DANMARK A/S, samt av HOBI-Fondet. Selskapets hovedaktivitet har inntil nå vært å eie aksjer i EDEKA DANMARK A/S.

- Vi ser svært positivt på samarbeidet, organisasjonen vår styrkes ved å få en så sterk direkte partner som Reitangruppen, sier Kim Poulsen, konstituert styreformann for Danske Købmænd. - Ut over det ser jeg frem til det økte fokus på butikkonseptene for de selvstendige kjøpmennene.

Ingen interessekonflikter
EDEKA DANMARK betjener i dag en rekke kjeder og butikker som Strandberg, Aktiv Super, Merko, Focus, Complet, 7-Eleven, YX Marked, Q8, REMA 1000 samt ca 40 øvrige kunder primært innenfor food service (fx INCO og Hørkram Schultz). Omsetningen er på over ni milliarder danske kroner. - REMA 1000’s økte eierandel i selskapet forandrer ikke vår ambisjon om fortsatt å være en effektiv og god leverandør til EDEKA DANMARK’s nåværende samarbeidspartnere, sier Ole Robert Reitan.

For ytterligere informasjon, kontakt Ole Robert Reitan på tlf. 915 55 940.