Europeiske virksomheter forventer en sterk vekst i antall kunnskapsarbeidere mot 2018

Bedrifter står i fare for å tape kunder og omsetning hvis de ikke sørger for at de ansatte har riktige verktøy for deling av informasjon

Ricoh Europe, London, 11. november 2013 – Antall kunnskapsarbeidere i europeiske virksomheter forventes å øke sterkt de neste fem årene viser en ny undersøkelse utført på vegne av Ricoh Europe[1]. I dag beskriver 4 prosent av europeiske bedriftsledere flertallet av sine ansatte som kunnskapsarbeidere: pålitelige ansatte med høy kompetanse som har full tilgang til all informasjon som er nødvendig for å møte behovene til virksomheten og kundene. De forventer imidlertid store endringer de neste fem årene. 37 prosent forventer at flertallet av de ansatte er kunnskapsarbeidere i 2018.

Dagens situasjon med lite effektiv informasjonsdeling har en negativ innvirkning på virksomheten. På spørsmål om hvilke områder som har blitt mest påvirket, svarer forretningsledere tapt omsetning (49 prosent) fulgt av tapte kunder (43 prosent) og mangel på kundeforståelse (27 prosent).

Studien viser også at det er en del endringer som må til for at europeiske virksomheter skal kunne øke antall kunnskapsarbeidere. Nesten 75 prosent investerer i ny teknologi for å øke effektiviteten både på og utenfor kontoret, og de fleste vektlegger behovet for å forbedre eksisterende prosesser slik at de ansatte får enklere tilgang til forretningskritisk informasjon. Over 70 prosent mener at manglede tilgang på dokumenter fra mobile enheter virker negativt inn på forretningsvirksomheten, mens to tredjedeler sier at uegnede søkefunksjoner hindrer de ansatte i å finne den informasjonen de trenger for å kunne hjelpe virksomheten med å vokse. I tillegg sier 62 prosent at adskilte informasjonssiloer gjør det vanskelig å dele informasjon.

David Mills, COO i Ricoh Europe uttaler: "Antall kunnskapsarbeidere forventes å stige betydelig. Spørsmålet er om virksomhetene er forberedt på dette. Forretningsledere er mer enn noen gang tidligere klar over behovet for å optimalisere måten teknologi brukes på, og eliminere informasjonssiloer i bedriften. De fokuserer på å evaluere og endre tradisjonelle arbeidsmåter og holde tritt med teknologidrevne endringer, som vil fortsette å gi nye utfordringer."

Europeiske forretningsledere mener at det viktigste tiltaket for å få flere kunnskapsarbeidere er å ta i bruk samarbeidsverktøy som muliggjør samarbeid og kunnskapsdeling mellom flere steder. På delt andreplass følger overgang til bruk av skytjenester og optimalisering av forretningsprosesser, dvs. evaluering av hvordan de ansatte arbeider og sikring av at teknologien brukes på en mest mulig effektiv måte. På fjerdeplass rangerte lederne digitalisering av papirdokumenter, noe som vil sikre bedre tilgang til forretningskritisk informasjon og gi bedre grunnlag for beslutninger i fremtiden. Disse tiltakene vil gi virksomhetene betydelige fordeler. En undersøkelse fra McKinsey[2] viser at selskaper med en høy andel kunnskapsarbeidere (over 35 prosent av de ansatte) i gjennomsnitt har tre ganger høyere omsetning per ansatt enn selskaper med få kunnskapsarbeidere (under 20 prosent).

Mills fortsetter: "Nå er tiden inne for å optimalisere kritiske forretnings- og dokumentprosesser i europeiske organisasjoner slik at de er forberedt på framtiden. Med store innovasjons- og teknologidrevne endringer er etableringen av kunnskapsarbeidere avgjørende for å skape vekst, handlekraft, effektivitet, produktivitet og imøtekomme kundens behov."

Hvis du vil finne ut mer om teknologidrevne endringer, kan du besøke http:\\thoughtleadership.ricoh-europe.com/no/.


[1]Undersøkelse utført av Coleman Parkes Research, mai–juni 2013

[2] The Productivity Imperative McKinsey, 2010

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Ricoh Norge AS
Lars Ihle
Tlf.: 22 58 78 00
E-post: lars.ihle@ricoh.no
Nettside: www.ricoh.no
Følg oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/ricoh-norge-as
Følg oss på Facebook: www.facebook.com/ricoheurope
Følg oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Besøk Ricohs mediesenter: www.ricoh-europe.com/press

Om Ricoh
Ricoh er et globalt teknologiselskap som har kontorløsninger, løsninger for produksjonsutskrift, totalløsninger for dokumenthåndtering og IT-tjenester som spesialområder. Ricoh-gruppen har hovedkontor i Tokyo, og driver virksomhet i ca. 200 land og regioner. I regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2013, hadde Ricoh-gruppen en global omsetning på ca. 20 milliarder dollar.

Hovedvekten av selskapets inntekter kommer fra produkter, løsninger og tjenester som forbedrer samspillet mellom mennesker og informasjon.  Ricoh produserer også prisbelønte digitalkameraer og spesialprodukter til industrien. Selskapet er kjent for teknologi av høy kvalitet, særdeles god kundeservice og sine initiativer for økt bærekraftighet.

Med slagordet imagine. change. hjelper Ricoh selskaper med å endre måten de arbeider og utnytter den kollektive fantasien til de ansatte på.  

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.ricoh.no.   

Tags:

Om oss

Ricoh er et globalt teknologiselskap som har kontorløsninger, løsninger for produksjonsutskrift, totalløsninger for dokumenthåndtering og IT-tjenester som spesialområder. Ricoh-gruppen har hovedkontor i Tokyo og driver virksomhet i mer enn 200 land og regioner. I regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2013, hadde Ricoh-gruppen en global omsetning på ca. 20 milliarder dollar. Hovedvekten av selskapets inntekter kommer fra produkter, løsninger og tjenester som forbedrer samspillet mellom mennesker og informasjon. Ricoh produserer også prisbelønte digitalkameraer og spesialprodukter til industrien. Selskapet er kjent for teknologi av høy kvalitet, særdeles god kundeservice og sine initiativer for økt bærekraftighet. Med slagordet imagine. change. hjelper Ricoh selskaper med å endre måten de arbeider og utnytter den kollektive fantasien til de ansatte på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.ricoh.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Nå er tiden inne for å optimalisere kritiske forretnings- og dokumentprosesser i europeiske organisasjoner slik at de er forberedt på framtiden. Med store innovasjons- og teknologidrevne endringer er etableringen av kunnskapsarbeidere avgjørende for å skape vekst, handlekraft, effektivitet, produktivitet og imøtekomme kundens behov.
David Mills, COO i Ricoh Europe