Syketransport på anbud i alle fylker

Syketransport på anbud i alle fylker På oppdrag fra Rikstrygdeverket (RTV) har alle fylker gjennomgått konkurransesituasjonen for syketransport. På bakgrunn av dette prøver trygdeetaten ut anbudsinnhenting for syketransport i alle fylker. Flere fylker har tidligere innhentet anbud på syketransport. Dette gjennomføres nå i alle fylker. I mange fylker er syketransporten lagt ut i ett samlet anbud, mens noen fylker har valgt en skrittvis strategi og lyser ut i flere omganger. Anbudene gjelder syketransport som vanligvis foregår med drosje via kjørekontor. Ved utgangen av oktober måned har alle fylker sendt melding til Norsk Lysingsblad om anbud for syketransport. - Trygdeetaten skal bruke billigst mulig løsninger. Anbud og konkurranse er viktig for trygdeetaten og er nedfelt i våre styrende dokumenter, sier trygdedirektør Arild Sundberg. Han legger vekt på at RTV anser det som viktig å gjennomføre tiltak for å få til konkurranse på syketransport. Se vedlagte fylkesoversikt For mer informasjon: Kontakt fylkestrygdekontorene for fylkesvise fakta og kommentarer Informasjonssjef Tove Bø Laundal Rikstrygdeverket, 22 92 70 06, mob 95 02 88 04 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00850/wkr0001.doc Appendix http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00850/wkr0002.doc

Dokumenter og linker