EU innfører utvidede Syria sanksjoner

– nå fryses Syriske midler

– nå fryses Syriske midler

Et bredt spekter av sanksjoner mot Syria ble sist tirsdag vedtatt i EU. Tidligere har USA ved OFAC innført liknende sanksjoner. Sanksjonene kommer som et svar på syriske myndigheters voldsbruk mot demonstranter.

-          Syria er verken det første eller siste landet som blir truffet av internasjonale sanksjoner i 2011. Norsk næringsliv vil måtte forholde seg til et stadig mer innfløkt regelverk, der den enkelte bank og finansinstitusjon som følge av hvitvaskingsloven er pålagt å undersøke om de sitter på finansielle midler tilknyttet personer eller selskaper på sanksjonslister. I tillegg vil sanksjoner mot de fleste land i Nord Afrika og Midt Østen også berøre norsk shipping og oljesektor sier Adm Direktør Kjell-Ola Kleiven i Risk Information Group ( RIG Nordic).

Han kan fortelle at det i dag finnes hele 363 internasjonale sanksjonslister som oppdateres daglig med nye personer og selskaper.  Bare de siste månedene har 15 nye ”asset freeze” lister blitt innført internasjonalt. Samtidig har gamle sanksjoner blitt borte i de verdenshjørnene der turbulensen nå har lagt seg.

De viktigste internasjonale organer som er i førersetet ved nye sanksjoner er EU, FN og amerikanske OFAC. I tillegg legger de fleste nasjoner egne sanksjoner i nasjonal regi.

-          Ved et regimes fall, eller ved massiv uro nasjonalt vil ulovlig kapitalflukt være en naturlig reaksjon. Målet med ”asset freeze” sanksjoner er å gi kapitalflukten et skudd for baugen ved å fryse midler knyttet til regimer som ikke overholder internasjonal skikk og bruk. Kapitalflukt skjer gjerne gjennom internasjonale banker og sluttdestinasjon for pengene er statdig oftere Norske finansforetak sier Kleiven

 Tidligere i år sperret en norsk bank to milliarder Gaddafi kroner på vill flukt mens ti milliarder av diktatorens penger ble stoppet i Sverige.

-          Kapitalflukt til Skandinavia må vi bare regne med også i fremtiden da Nordens økonomi internasjonalt regnes som både trygg og stabil. I tillegg er vi ekstra utsatt da ikke alle banker her til lands har gode systemer for å fange opp ”blods pengene” som strømmer inn over Norges grenser. Enkelte nordiske bank og finansfolk er nok fortsatt litt naive når det gjelder pengers opphav. Konsekvensene ved å lukke øynene kan bli både bøter og tap av konsesjon avslutter Kleiven.

For mer informajson kontakt:

Kjell-Ola.kleiven@rignorge.no

+ 47 41441869

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker