ROCKSOURCE BLIR PARTNER MED ONGC PÅ BETYDELIG INDISK LETEOMRÅDE

Etter børsens stengetid i går signert Rocksource en avtale med det statlige indiske oljeselskapet ONGC, som gir selskapet tilgang til en 10% andel i blokk CY-DWN-2001/1, som ligger i Cauvery-bassenget utenfor kysten av sørøst-India. Blokken dekker et område på 12.425 kvadratkilometer, tilsvarende 30 leteblokker på norsk kontinentalsokkel. I henhold til leteprogrammet skal det i første fase bores tre letebrønner. Ved suksess kan programmet utvides i ytterligere to faser. ONGC er operatør på blokken, mens Oil India og det brasilianske statsoljeselskapet Petrobras er partnere i prosjektet.

Forventede uriskede ressurser i leteblokken er estimert av Rocksource til å være ca. 2,9 milliarder fat oljeekvivalenter (boe). Hovedprospektet i blokken har, ved bruk av Rocksource sin proprietære programvare Rocksource Discover, gitt en positiv CSEM-anomali av høy pålitelighet.
Prospektet er av Rocksource estimert til å inneholde forventede uriskede ressurser på ca. 1,6 milliarder fat oljeekvivalenter, med en funnsannsynlighet estimert til i overkant av 60%.
Den første brønnen er under boring, og det forventes at brønnen når reservoaret i slutten av september 2008, og endelige resultater vil foreligge i løpet av oktober 2008.

Rocksource sin del av investeringene i første letefase vil være ca. USD 20 millioner. Dette dekker Rocksource sin del av de historiske kostnadene i blokken, samt første fase av arbeidsprogrammet (3 brønner). Avtalen betinger godkjenning av indiske myndigheter og kostnadene forfaller når slik godkjenning foreligger. Kombinasjonen av de skattemessige betingelser i India samt betingelsene i lisensen, gir en andel til staten som er sammenlignbar med norsk sokkel.

Avtalen kommer som et resultat av samarbeidsavtalen for å utvikle partnerskap for
leting som ONGC og Rocksource undertegnet i januar 2008. Betingelsene for avtalen er at Rocksource betaler sin del (10%) av kostnadene i lisensen (”ground-floor terms”), samtidig som Rocksource ved funn, som leder til produksjon, forplikter seg til å betale en bonus til ONGC. Denne vil utgjøre USD 1 per produsert fat olje og USD 0,5 per produsert fat oljeekvivalent gass. Dersom Rocksource velger å tre ut av lisensen vil ONGC motta 20% av oppnådd gevinst.

- Avtalen med ONGC er en betydelig milepæl for Rocksource og representerer en spennende mulighet for å benytte vår teknologi og ekspertise på et prospekt i verdensklasse. Dette mer enn dobler vår risikojusterte ressursbase til 280 millioner fat oljeekvivalenter, hvor hoveddelen vil bli testet i løpet av kort tid, sier Dag Dvergsten, styreformann i Rocksource.

- En viktig del av vår strategi er å øke veksttakten gjennom strategiske partnerskap med store selskaper som deler Rocksources tilnærming til leteteknologi. Vi ser frem til å jobbe i partnerskap med etablerte oljeselskaper som ONGC, Oil India og Petrobras. Rocksource har som ett av sine mål å bore en EM-basert brønn i 2008, og dette samarbeidet gjør at vi når dette målet. Dette gir oss en meget god start på å bygge en langsiktig lønnsom virksomhet i India sier Trygve Pedersen, CEO i Rocksource.

Som operatør på blokken har ONGC tidligere samlet inn 3.631km 2D-seismikk og 2.592 kvadratkilometer 3D-seismikk. Det har blitt samlet inn CSEM-data på noen av de viktigste prospektene i blokken, og Rocksource har prosessert og tolket disse dataene. Tolkningen av CSEM-data har økt funnsannsynligheten på hovedprospektet fra 14 til over 60%, og dette har vært noe av grunnlaget for deltagelse i prosjektet.

Blokk CY-DWN-2001/1 ble i utgangspunktet tildelt ONGC (operatør) og Oil India, med eierandeler på henholdsvis 80 og 20%. Gjennom en avtale annonsert i oktober 2007, mellom Petrobras og ONGC, har Petrobras siden fått en eierandel på 25%. Under forutsetning av godkjenning fra indiske myndigheter, vil partnerskapet i blokken bestå av ONGC (45%, operatør), Oil India (20%), Petrobras (25%) og Rocksource (10%).


Oslo, 16.9.2008


For mer informasjon:
Trygve Pedersen CEO, Rocksource ASA
+47 90 09 77 41


Rocksource ASA:
Rocksource er et uavhengig norsk børsnotert oljeselskap (Oslo Børs, ticker: RGT). Selskapet har letelisenser på norsk og britisk sokkel, samt produksjon fra to gassfelt i Texas, USA.

Rocksource har kjernekompetanse innenfor lete- og produksjonsteknologi, spesielt innen prosessering og tolkning av elektromagnetiske (CSEM) data, samt integrasjon av slike data mot tradisjonelle geologiske og geofysiske data.

For mer informasjon om ONGC og Rocksource:
http://www.ongcindia.com
http://www.rocksource.com

Om oss

Rocksource at a glanceRocksource aims to be an innovative, fast growing E&P company. Our vision is to deliver amongst the highest exploration success rates in the industry by appropriate application of technology. Rocksource was established as a partnership between Norwegian entrepreneurs, oil industry professionals and academics with a common goal of adding value in the E&P industry by applying cutting edge technology. The company is now well positioned to take advantage of proprietary EM processing and interpretation skills together with strong reservoir management and seismic interpretation skills. Our strategy is to build an early cash flow position in the US, while at the same time building a sustainable exploration–led portfolio in the North Sea. In the longer term the company aims to build further reserves and production in basins where we can leverage out EM and reservoir technology.