SUKSESSFULL INNGÅELSE AV NOK 250 MILLIONER BANKLÅN FASILITET FOR NCS LETEVIRKSOMHET

Rocksource ASA (” Rocksource”) har inngått en banklån fasilitet på NOK 250 millioner med DnBNOR Bank ASA relatert til leting på norsk kontinentalsokkel (NCS).

Hensikten med denne nye lånefasiliteten er å styrke selskapets finansielle kapasitet for sikre gjennomføringen av det økte aktivitetsnivået på NCS. Rocksource øker takten i modningen av de eide lisensene, som inkluder ytterligere testing med bruk av elektromagnetiske undersøkelser (CSEM, Controlled Source Electromagnetics) i Q3 2008, i tillegg til å sikre seg ytterligere områder gjennom sterke og konkurransedyktige søknader i TFO- og 20. - lisensrunde på norsk sokkel senere i år. Som en del av forberedelsen til den 20. lisensrunde har Rocksource testet omfattende områder med CSEM med det mål å sikre seg de beste områdene for å kunne bore CSEM baserte brønner.

Med positive EM responser i selskapets prospektportefølje, og i påvente av ytterligere spennende tildelinger i kommende lisensrunder, har Rocksource sikret seg riggkapasitet gjennom et riggkonsortium. Denne lånefasiliteten gir selskapet muligheten til å mellomfinansiere en betydelig del av sine kostnader på norsk sokkel, og sikrer dermed selskapet betydelig finansiell fleksibilitet.

Tommy Sundt, finansdirektør i Rocksource ASA, sier: ” Med den nye banklån fasiliteten, til gode betingelser, har vi styrket vår finansielle evne til å møte det økte aktivitetssettet på NCS, som er et kjerneområde for selskapet. Med egne prospekter som har positive CSEM anomalier, spennende 20. NCS lisensrunde søknader denne høsten og med egen borekapasitet, er vi finansielt godt posisjonert til ytterligere omfattende letevirksomhet på norsk sokkel”.

Som en del av finansieringen av den økte leteaktivitet har Rocksource også trukket de gjenstående NOK 50 millioner på den eksisterende NCS letefasiliteten som var på totalt NOK 150 millioner, og som forfaller ved tilbakebetaling av fordringen fra norske skattemyndigheter i desember 2009.

Oslo, 16.9.2008
Rocksource ASA


Trygve Pedersen
CEO

+47 90 09 77 41

Om oss

Rocksource at a glanceRocksource aims to be an innovative, fast growing E&P company. Our vision is to deliver amongst the highest exploration success rates in the industry by appropriate application of technology. Rocksource was established as a partnership between Norwegian entrepreneurs, oil industry professionals and academics with a common goal of adding value in the E&P industry by applying cutting edge technology. The company is now well positioned to take advantage of proprietary EM processing and interpretation skills together with strong reservoir management and seismic interpretation skills. Our strategy is to build an early cash flow position in the US, while at the same time building a sustainable exploration–led portfolio in the North Sea. In the longer term the company aims to build further reserves and production in basins where we can leverage out EM and reservoir technology.