ROCKSOURCE BLIR PARTNER MED ONGC PÅ BETYDELIG INDISK LETEOMRÅDE

Etter børsens stengetid i går signert Rocksource en avtale med det statlige indiske oljeselskapet ONGC, som gir selskapet tilgang til en 10% andel i blokk CY-DWN-2001/1, som ligger i Cauvery-bassenget utenfor kysten av sørøst-India. Blokken dekker et område på 12.425 kvadratkilometer, tilsvarende 30 leteblokker på norsk kontinentalsokkel. I henhold til leteprogrammet skal det i første fase bores tre letebrønner. Ved suksess kan programmet utvides i ytterligere to faser. ONGC er operatør på blokken, mens Oil India og det brasilianske statsoljeselskapet Petrobras er partnere i prosjektet.

Forventede uriskede ressurser i leteblokken er estimert av Rocksource til å være ca. 2,9 milliarder fat oljeekvivalenter (boe). Hovedprospektet i blokken har, ved bruk av Rocksource sin proprietære programvare Rocksource Discover, gitt en positiv CSEM-anomali av høy pålitelighet.
Prospektet er av Rocksource estimert til å inneholde forventede uriskede ressurser på ca. 1,6 milliarder fat oljeekvivalenter, med en funnsannsynlighet estimert til i overkant av 60%.
Den første brønnen er under boring, og det forventes at brønnen når reservoaret i slutten av september 2008, og endelige resultater vil foreligge i løpet av oktober 2008.

Rocksource sin del av investeringene i første letefase vil være ca. USD 20 millioner. Dette dekker Rocksource sin del av de historiske kostnadene i blokken, samt første fase av arbeidsprogrammet (3 brønner). Avtalen betinger godkjenning av indiske myndigheter og kostnadene forfaller når slik godkjenning foreligger. Kombinasjonen av de skattemessige betingelser i India samt betingelsene i lisensen, gir en andel til staten som er sammenlignbar med norsk sokkel.

Avtalen kommer som et resultat av samarbeidsavtalen for å utvikle partnerskap for
leting som ONGC og Rocksource undertegnet i januar 2008. Betingelsene for avtalen er at Rocksource betaler sin del (10%) av kostnadene i lisensen (”ground-floor terms”), samtidig som Rocksource ved funn, som leder til produksjon, forplikter seg til å betale en bonus til ONGC. Denne vil utgjøre USD 1 per produsert fat olje og USD 0,5 per produsert fat oljeekvivalent gass. Dersom Rocksource velger å tre ut av lisensen vil ONGC motta 20% av oppnådd gevinst.

- Avtalen med ONGC er en betydelig milepæl for Rocksource og representerer en spennende mulighet for å benytte vår teknologi og ekspertise på et prospekt i verdensklasse. Dette mer enn dobler vår risikojusterte ressursbase til 280 millioner fat oljeekvivalenter, hvor hoveddelen vil bli testet i løpet av kort tid, sier Dag Dvergsten, styreformann i Rocksource.

- En viktig del av vår strategi er å øke veksttakten gjennom strategiske partnerskap med store selskaper som deler Rocksources tilnærming til leteteknologi. Vi ser frem til å jobbe i partnerskap med etablerte oljeselskaper som ONGC, Oil India og Petrobras. Rocksource har som ett av sine mål å bore en EM-basert brønn i 2008, og dette samarbeidet gjør at vi når dette målet. Dette gir oss en meget god start på å bygge en langsiktig lønnsom virksomhet i India sier Trygve Pedersen, CEO i Rocksource.

Som operatør på blokken har ONGC tidligere samlet inn 3.631km 2D-seismikk og 2.592 kvadratkilometer 3D-seismikk. Det har blitt samlet inn CSEM-data på noen av de viktigste prospektene i blokken, og Rocksource har prosessert og tolket disse dataene. Tolkningen av CSEM-data har økt funnsannsynligheten på hovedprospektet fra 14 til over 60%, og dette har vært noe av grunnlaget for deltagelse i prosjektet.

Blokk CY-DWN-2001/1 ble i utgangspunktet tildelt ONGC (operatør) og Oil India, med eierandeler på henholdsvis 80 og 20%. Gjennom en avtale annonsert i oktober 2007, mellom Petrobras og ONGC, har Petrobras siden fått en eierandel på 25%. Under forutsetning av godkjenning fra indiske myndigheter, vil partnerskapet i blokken bestå av ONGC (45%, operatør), Oil India (20%), Petrobras (25%) og Rocksource (10%).


Oslo, 16.9.2008