Per-Olov Bergström slutter seg til Rothschild som daglig leder og sjef for Rothschild Nordic

STOCKHOLM, 14. september 2010 – Rothschild kunngjorde i dag at Per-Olov Bergström vil tiltre stillingen som daglig leder og sjef for Rothschild Nordic. Bergström, som vil ha kontor i Stockholm, slutter seg til Rothschild fra og med 15. november 2010. Han kommer fra Handelsbanken, der han har vært sjef for Corporate Finance.  Ansettelsen av Bergström kommer etter at Vaux i fjor tok beslutningen om å fratre for å få bedre tid til andre interesser, etter en vellykket 20 år lang karriere hos Rothschild. Vi gleder oss over at Vaux fremdeles vil fungere som konsulent for gruppen.

Rothschild er et av de ledende rådgivningsfirmaene i Norden og har levert rådgivningstjenester i forbindelse med noen av de største transaksjonene i regionen de siste årene. Bergström vil samarbeide nært med Henrik Ljungberg, som flytter fra London til Stockholm som daglig leder.  Rothschild Nordic-gruppen har to utmerkede seniorrådgivere, Hans-Olov Olsson, som også er viseformann i Geely-eide Volvo Cars, og Ulf Sundqvist, tidligere finsk regjeringsmedlem.

Pehr G Gyllenhammar, formann i Rothschild Nordic sier: "Vi gleder oss over at Per-Olov har bestemt seg for å slutte seg til oss igjen.  Bergströms ansettelse vil bidra til en ytterligere utvidelse av vår vellykkede virksomhet i Norden.  Med sin enorme erfaring vil han sammen med Henrik Ljungberg ytterligere bidra til å styrke vårt globale nettverk og vår høyt kvalifiserte rådgivning".


Spørsmål: 

Smithfield - London  
John Kiely  +44 20 7360 4900
Brunswick – Stockholm
Annette Brodin Rampe

+46 738 52 42 31


Merknad til redaktører
 

Rothschild er et verdensomspennende firma for økonomisk rådgivning. Det er familiekontrollert og uavhengig. Rothschilds Investment Banking-virksomhet leverer objektive ekspertråd og utfører tjenester for selskaper, regjeringer, institusjoner og enkeltpersoner. Alle prosjekter blir ledet av seniormedarbeidere i banken fra start til slutt. Dermed drar alle kundene nytte av Rothschilds samlede intellektuelle kapital, spesialistekspertise og enorme erfaring. Rothschild har i dag 1000 rådgivere i 40 land over hele verden. Med en slik størrelse, rekkevidde og lokalkunnskap er Rothschild i stand til å utvikle forhold og levere effektive løsninger som hjelper kundene, uansett hvor virksomheten fører dem. Rothschild leverer flere transaksjoner enn noen annen rådgiver, men vil likevel alltid bare være så god som sitt siste oppdrag. Dette har vært sannheten i mer enn 200 år, og det er derfor Rothschild er ledende innenfor økonomisk rådgivning globalt.

Tags:

Dokumenter og linker