EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING – VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ENDRINGER I VALGKOMITEEN

Det vises til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Roxar ASA som skal avholdes torsdag 8. januar, offentliggjort ved børsmelding den 22. desember 2008.

Som bebudet har valgkomiteen foretatt sonderinger blant de største aksjonærene i selskapet, idet Harald Espedal har varslet at han ønsker å fratre som medlem i valgkomiteen. Som varslet i innstillingen fra valgkomiteen vedlagt innkallingen, hadde man av tidsmessige årsaker ikke fått på plass et medlem av valgkomiteen som skulle utpekes av Kongsberg Gruppen ASA.

Valgkomiteen innstiller at Stig Trondvold utpekes som nytt medlem av valgkomiteen. Trondvold er 54 år og jobber i dag i stilling som konserndirektør for forretningsutvikling i Kongsberg Gruppen ASA, og har vært ansatt i Kongsberg Gruppen ASA i 8 år. Han har bakgrunn fra selskaper som SINTEF, Kongsberg Våpenfabrikk AS, Kongsberg Automotive AS, AP Kongsberg Ltd og Kongsberg Techmatic AS. Trondvold er videre styreleder i Kongsberg Innovasjon AS og Teknologisk Institutt AS, samt styremedlem i Divisjonsstyret for innovasjon i Norges Forskningsråd.

For øvrig har FMC Kongsberg Holding avslått tilbudet om å utpeke et medlem av valgkomiteen. Således vil Svein Høgset fortsette som medlem.

Etter valgkomiteens innstilling vil valgkomiteen etter den ekstraordinære generalforsamlingen bestå av følgende medlemmer:

Oddvar Aam - Leder
Erik Must - Medlem
Svein Høgset - Medlem
Stig Trondvold - Medlem


På vegne av valgkomiteen i Roxar ASA
Oddvar Aam

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt CFO Roxar ASA
Even Gjesdal, +4797789070

Om oss

Roxar is a leading international provider of products and associated services for reservoir management and production optimization. Roxar's vision: Make Sure it's Roxar Our vision represents everything we want to achieve: the quality and high standards that Roxar is well known for, the Roxar culture, Roxar's performance, and satisfied clients. Roxar's Mission: “We enable maximum reservoir performance and profitability through technology excellence” Roxar's brand values: Professional Respectful Innovative Determined Enabling Increased returns on assets:Roxar understands reservoir description and flow dynamics. Our knowledge, products and services generate continuous information of value to oil and gas companies challenged with maximizing returns from their reservoir assets. Acquisitions combined with continuous product development over recent years have enhanced our product offering along with the services we offer our customers. Roxar provides a comprehensive line of real-time, in-line multiphase measurement instruments as well as software for 3-D reservoir modeling and simulation. The company's entire portfolio of products will have a positive impact on your profitability. Roxar is a truly international company with a network of offices in all the major oil and gas producing countries in the world.

Abonner