110 millioner kroner til tiltak for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i Trondheimsregionen

- Trondheimsregionen kan vise til god måloppfyllelse og gjennomfører stort sett tiltak i henhold til avtalen som er inngått med staten. Innføring av restriksjoner overfor biltrafikken og styrket rutetilbud er sterke virkemidler som viser at Trondheimsregionen legger til rette for bedre kollektivtransport i storbyområdet.   

Dette sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med at staten i dag har tildelt Trondheimsregionen 110 millioner kroner fra den statlige ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”.

Med årets tildeling har Trondheimsregionen fått til sammen 370 millioner kroner siden den fireårige avtalen med staten om tildeling av midler fra belønningsordningen ble inngått i 2009. Den årlige tildeling er avhengig av at det legges fram dokumentasjon som viser at avtalen har blitt fulgt opp i foregående år. Trondheimsregionen har utført sine forpliktelser hvert år, og har derfor fått utbetalt de årlige beløpene som ble avtalt i 2009.

Formålet med belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Dette gjøres ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil. Avtalene innenfor ordningen skal bidra til å bygge opp under målsetningene i Klimaforliket og Soria Moria II-erklæringen.

I tillegg til Trondheimsregionen har Samferdselsdepartementet siden 2009 inngått fireårige avtaler om tildeling fra Belønningsordningen med Kristiansandsregionen, Buskerudbyen og Bergen.

For flere opplysninger – se:

  • Brev av 25. april 2012 fra Samferdselsdepartementet til Sør-Trøndelag fylkeskommune (pdf)
  • Avtale mellom Samferdselsdepartementet og Trondheimsregionen v/Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk 2009 – 2012 (pdf)
  • Samferdselsdepartementets temaside om Belønningsordningen

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressekontakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

 

 

Abonner