17,8 millioner kroner til effektiv kollektivtransport i distriktene

13 fylker som selv bidrar med minst halvparten av kostnadene, får nå støtte til å utvikle nye løsninger for kollektivtransport.

Tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene” (KID) skal vise hvordan bedre samordning av ressurser og virkemidler kan gi et mer kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i områder som er tynt befolket.

Tilskuddet kommer i tillegg til midler fra lokale myndigheter, som må bidra med minst halvparten av kostnadene.

For 2014 tildeler Samferdselsdepartementet 17,8 millioner kroner til kollektivtransport i distriktene, fordelt på prosjekter i 13 fylkeskommuner. Det er fylkeskommunene som prioriterer fordelingen av det statlige tilskuddet mellom prosjektene som er innvilget støtte.

SE HELE SAKEN INKLUDERT TABELL: http://www.regjeringen.no/nn/dep/sd/pressesenter/pressemeldingar/2014/178-millioner-kroner-til-effektiv-kollektivtransport-i-distriktene.html?id=758002 

Tildeling for 2014

Fylkeskommune Prosjekt Tilskudd kr
Akershus - Bestillingstransport i Aurskog-Høland, Sørum og Fet- Oslorettet fylkesgrensekryssende rushtidslinjer fra kommunene Eidskog (Hedmark), Rømskog (Østfold) og Aurskog-Høland- Bestillingstransport kveld i Ullensaker kommune 850 000
Buskerud - Planlegging av Geilo knutepunkt i Hol kommune- Utbygging av bestillingstransport i Buskerud 2 750 000
Finnmark - Etablering av Flexx by i Sør-Varanger- Samordning TT- og bestillingstransport- Pasientreiser til kollektivtransport i Tana kommune- Tilrettelegging av knutepunkt- Innføring av IKT-system for bestillingstransport 1 400 000
Hedmark - KID Pasient/Helse- KID blir KIDS i fjellregionen- KID Knute 1 800 000
Hordaland - Pilotprosjekt nytt ruteopplegg Hardanger og Voss- Samordna ruter i Sund- Samordningsrute i Jondal- Ungdomsruter i Granvin- Ungdomsruter i Masfjorden 620 000
Møre og Romsdal - Bestillingstransport og samordning Herøy kommune- Bestillingstransport i Aure kommune 780 000
Nordland - Knutepunkt/ linjeomlegging Bodø/Tverrlandet 480 000
Nord-Trøndelag - Utvikling av servicetransport- Utvikling av tilbringertransport- Samordning av offentlig betalte transporter 2 370 000

Abonner